Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snart klart för rivning av sjukhuset

/
  • Projektledare Conny Leino håller full koll på rivningen. Det första steget är schaktningen och flytten av fjärrvärmeledningarna.
  • Husen ska rivas i nummerordning. Rivningen av hus 1, 2 och 3 beräknas vara klar till våren 2016 och rivningen av hus 6 och 7 väntas starta i årsskiftet 2016/2017.
  • De hus som ska rivas är slitna och nedgångna.
  • Det första steget inför den stora rivningen är att delar av trottoarer, vägar och grönytor grävs upp för att flytta fjärrvärmeledningarna.
  • Husen ska rivas i nummerordning och först ut är hus 1 till höger om huvudentrén, där bland annat familjecentralen har legat.
  • Det stora hus där Beroendecenter i dag har sina lokaler ska rivas. Den verksamheten kommer att flyttas successivt till hus 4.
  • Det första steget inför den stora rivningen är att delar av trottoarer, vägar och grönytor grävs upp för att flytta fjärrvärmeledningarna.
  • Det stora hus där Beroendecenter i dag har sina lokaler ska rivas. Den verksamheten kommer att flyttas successivt till hus 4.
  • Det stora hus där Beroendecenter i dag har sina lokaler ska rivas. Den verksamheten kommer att flyttas successivt till hus 4.
  • Projektledare Conny Leino håller full koll på rivningen.

Nära hälften av de gamla sjukhusbyggnaderna i Söderhamn ska jämnas med marken. Förberedelserna är i full gång och om en månad är det planerad rivningsstart.

Annons

Runt sjukhusområdet i Söderhamn pågår febril aktivitet i marken. Det är första steget inför den stora rivningen och delar av trottoarer, vägar och grönytor grävs upp för att flytta fjärrvärmeledningarna. Totalt 15 000 kvadratmeter byggnader ska rivas, 3 500 kubikmeter betong och 6 500 kubikmeter tegel kommer att försvinna och målet är att rivningen ska komma i gång i början av oktober.

– Husen är väldigt nedgångna. Taken är dåliga och det är en hel del läckage. Man har fått sätta upp extra tak för att det inte ska rasa ner puts som lossnar från väggarna, säger Conny Leino på Region Gävleborg som är bygg- och projektledare.

Husen ska rivas i nummerordning och först ut är hus 1 till höger om huvudentrén. Därefter följer det stora hus där Beroendecenter i dag har sina lokaler. Den verksamheten kommer att flyttas successivt till hus 4, annars är rivningshusen i stort sett tömda på verksamheter. Västerbacken ingår inte i denna rivningsomgång, men om tre-fyra år är det dags att jämna även den byggnaden med marken.

Enligt den ursprungliga planen så skulle rivningen ha startat redan i augusti, men kommunens deponier där rivningsmassorna ska förvaras har varit fulla, och nu ska en ny plats ordnas. När rivningslovet är helt klart så börjar arbetet med att plocka bort möbler, element, fönster, armaturer och liknande i rivningshusen.

Husen är framförallt byggda av cement och tegel, men innehåller en del asbest, lim i mattor och isoleringsmaterial som inte är bra för hälsa eller miljö och kommer därför att saneras i samband med rivningen. En del av rivningsmassorna kommer att skickas till specialdeponier, men en del kommer att återanvändas. I dagsläget finns inga planer på att bygga nytt inom sjukhusområdet, men på den plats där sjukhusbyggnaderna har stått ska marken jämnas ut och då kommer den krossade fyllnadsmassan av tegel väl till pass.

– Vi behöver det för att få en snygg finish på marken efteråt. Antagligen kommer en landskapsarkitekt att anlitas, men det finns ingen slutlig layout på grönområdet och det kan komma att förändras med tiden, säger Conny Leino.

Rivningen är en konsekvens av ett minskat behov av lokaler och beslut om centralisering av sjukhusenheterna. Enligt Conny Leino beräknas rivningarna kosta mellan 8 och 10 miljoner kronor (Västerbacken inte inräknat). Men med rivningen räknar man med att kunna spara runt 10 miljoner kronor per år i drifts- och underhållskostnader.

Rivningsarbetena ska inte påverka verksamheterna på sjukhuset nämnvärt. Parkeringarna kommer att vara intakta och busstrafiken flyta på som vanligt, enligt Conny Leino.

– Det kommer att se stökigt ut på marken och med avspärrningarna, men är jag inte orolig över tillgängligheten, säger han.

Efter rivningen kommer några av de återstående sjukhusbyggnaderna att rustas. Hus nummer 20 (där huvudentrén i dag ligger) och hus nummer 4 (där bland annat familjecentralen ligger) kommer att fräschas upp och vid hus 4 kommer en ny godsmottagning att byggas under början av 2016.

Mer läsning

Annons