Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kommunen bryter mot lagen"

/
  • Uppdraget som god man och förvaltare ska bygga på ideellt arbete och god kännedom om människor, då kan inte ett vinstdrivande företag anlitas, menar Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
  • Överförmyndarnämndens ordförande Mattias Benke (S) ser inget fel i att använda Optio.
  • Det Söderhamn gör är ett lagbrott hävdar Men RFS förbundsordförande Agneta Zedell.

Söderhamn är en av de kommuner som använder sig av det vinstdrivande företaget Optio för uppdrag som god man och förvaltare.
Lagbrott, hävdar Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS. Men överförmyndarnämndens ordförande Mattias Benke (S) ser inga större problem.

Annons

Optio är ett företag med säte i Västerås som livnär sig på att åta sig uppdrag som god man och förvaltare i hela landet.

Söderhamn och Bollnäs är bara några av de kommuner som anlitar företaget. Men det är inte okontroversiellt.

RFS hävdar att det är ett lagbrott och när Västmanlands tingsrätt 2013 prövade ett ärende där Optio förslagits som förvaltare åt en person slog de fast att förvaltarskapet till stor del är ett lekmannauppdrag som bygger på ideellt arbete och att det därmed är svårförenligt att göra förvaltaruppdraget till en affärsverksamhet.

Trots detta fortsätter alltså många kommuner att använda sig av Optio.

Mattias Benke (S) är ordförande för överförmyndarnämnden i Söderhamn. Han säger att han reagerade när han som nyvald ordförande upptäckte att förvaltningen använde sig av Optio för vissa uppdrag, men att han numera ser det som en bra lösning.

– Företaget åtar sig de svåraste fallen. Många gånger jobbar de med uppdrag som ingen annan vill ha. Jag ser inget fel i det och de stjäl inga uppdrag från gode män och förvaltare i kommunen, säger han.

Förra året hade Optio två anställda som personligen tog på sig uppdragen och tillsammans hade de 85 uppdrag över hela landet. Arvodena är betydligt högre än de övrigas.

Normalarvodet för en förvaltare är 9 000 kronor per uppdrag och år, medan Optio får ett arvode på 2 500 kronor per månad, alltså totalt 30 000 kronor.

Mattias Benke ser inget konstigt i detta:

– Det är överförmyndarförvaltningen som beslutar hur stora arvodena ska vara. Kräver ett uppdrag mer än ett annat måste det få märkas ekonomiskt. Det finns fler än Optio som får ett högre arvode.

Men RFS förbundsordförande Agneta Zedell är kritisk till de kommuner som använder sig av vinstdrivande företag. De har länge försökt förmå länsstyrelserna att granska om det verkligen är lagligt, utan att komma någon vart. Nu har de fått en tid hos barn-, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér för att diskutera frågan.

– Vi anser att kommunerna begår lagbrott. I föräldrabalken står det att uppdraget som förvaltare och god man ska förordnas en man eller kvinna. Lagstiftningen ger därmed inte utrymme för att välja ett bolag som förvaltare. Att Optio får betalt i förskott är också ett lagbrott, det strider mot kommunalrättslig lagstiftning, säger Agneta Zedell.

Hon är också starkt kritisk till att två personer kan hantera hela 85 uppdrag.

– Det säger sig självt att de inte har en möjlighet att utföra ett bra jobb. Det är därför politikerna måste ta ställning till om de tycker att det är värdefullt att använda sig av frivilliga eller om det ska startas företag som tar över verksamheten. Tyvärr är det många kommuner som är korkade nog att köpa de här tjänsterna, säger Agneta Zedell.

RFS har också märkt att vissa kommuner slutat försöka rekrytera nya förvaltare eftersom det är bekvämt att använda sig av Optios tjänster.

– De säger ju aldrig nej.

Så är det inte i Söderhamn, enligt Mattias Benke.

– I vissa fall har vi använt oss av Optio under en tid för att sedan låta uppdraget gå över till någon annan. Vi använder som sagt oss av dem i svårare fall där det kan vara svårt för någon på orten att vara förvaltare eller godeman av säkerhetsskäl.

Är der rimligt att två personer delar på 85 uppdrag?

– Det finns egentligen ingen övre gräns. Man måste även skilja på stora och små uppdrag, säger Mattias Benke.

Peter Sporrstedt är chefsjurist på Optio. I ett långt skriftligt svar till tidningen ifrågasätter han Västmanlands tingsrätt beslut att det är fel att använda sig av ett vinstdrivande företag. Detta samtidigt som tingrätterna i Gävle, Lund, Jönköping och Linköping med flera, har förordnat företaget, enligt honom.

– Skulle alla dessa tingsrätter ha fel? undrar Peter Sporrstedt.

Han säger också att de är medvetna om att det ibland riktas kritik mot att en person har många ärenden.

– Men om överförmyndarna inte har något att anmärka på, har dessa personer då för många uppdrag? Fördelen med personer som har många uppdrag är att det från ett tillsynsperspektiv finns fler kontaktytor och att det lättare upptäcks om gode mannen och förvaltaren inte gör ett bra jobb.

Mer läsning

Annons