Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bostadsbrist lyfts i ny länsrapport

/
  • Alla länets kommuner har besvarat enkäten som länsstyrelsen Gävleborg nu släppt som en gemensam rapport.

En av de största svårigheterna för nyanlända i Söderhamn är bostadsbristen. Det visar en ny rapport som länsstyrelsen Gävleborg gjort om mottagande och etablering i länets tio kommuner.

Annons

Kommunerna i Gävleborg upplever i större utsträckning än i landet i stort att det finns svårigheter gällande att hitta bostäder för de nyanlända. Några av de hinder man tar upp är bland annat generell bostadsbrist, brist på bostäder i rätt storlek och att nyanlända tackar nej till anvisad plats.

– Så är det över hela landet. Vi har haft gott om lägenheter här förut, men nu finns det till exempel knappt ettor och tvåor centralt i stan längre, säger Mats Frelin, områdeschef för Resurscentrum i Söderhamn, som varit med och besvarat enkäten.

Petri Berg, vd för Faxeholmen, berättar att bostadsfrågan är något man hela tiden jobbar aktivt med tillsammans med kommunen, bland annat med integrationssamordnaren.

– Det är en fråga som hänger ihop med kommunens viljeinriktning och möjligheter. Vi är ju med och diskuterar det, för att kedjan ska hänga ihop på ett framgångsrikt sätt, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att det finns en samverkan i frågorna, och där är vi en del i sammanhanget.

Det var under förra veckan som länsstyrelsen Gävleborg släppte rapporten Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg 2014. Rapporten är en sammanställning av en enkät som besvarats av länets tio kommuner och syftet är att visa vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Frågorna handlar bland annat om lokal och regional samverkan och kvaliteten i mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

– Utifrån ett länsperspektiv kändes det bekräftande, vi ligger bra till. Rapporten beskriver att vi jobbar bra i Gävleborg men att det kan bli bättre, säger Mats Frelin.

I enkäten har Söderhamns kommun uppgett att man har mycket lätt att tillgodose ensamkommande barns behov av HVB-hem. Däremot har man enligt enkäten mycket svårt att tillgodose behovet av familjehem för barnen. Den bilden delar många av kommunerna, och länsstyrelsen föreslår därför att det skulle kunna vara en fråga som kommunerna skulle kunna samarbeta kring. På det stora hela har man dock en positiv bild av hur mottagandet av just ensamkommande barn fungerar, vilket även gäller landet i stort.

Totalt tog kommunerna i Gävleborg emot 2 390 nyanlända under 2014. Alla kommuner, förutom Hudiksvall, tog emot fler än riksgenomsnittet. Av kommunerna i Hälsingland tar Söderhamn emot flest nyanlända, 119 per 10 000 invånare.

Mer läsning

Annons