Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtgärdskrav ställs efter inspektion

/
  • Familjenheten måste förkorta sina handläggningstider och skärpa sina utredningar om placeringar, efter kritik från IVO.

Socialtjänsten i Söderhamn måste förkorta handläggningstiderna och skärpa sina placeringsutredningar av barn och ungdomar. Det menar IVO, som efter en inspektion kräver skarpa åtgärder. Nu väntar en omfattande omorganisering inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att komma till bukt med problemen.

Annons

Efter flera klagomål på ärendehanteringen hos arbetsmarknads- och socialnämnden, ANS, gjordes en inspektion under slutet av 2014. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en föranmäld tillsyn i Söderhamn. Nu ställs krav på åtgärder.

Bland annat måste nämnden säkerställa att beslut tas om en orosanmälan är mål för utredning eller inte senast 14 dagar efter den inkommit. Nio förhandsbedömningar av de anmälningar som granskades, alla inkomma under en halvårsperiod, ledde inte till någon utredning alls. Och av alla utredningar från 2014 har det i över hälften av förhandsbedömningarna tagit minst två veckor och i flera fall ännu längre, innan ens ett beslut om utredning fattats. Det är alldeles för lång tid, menar IVO.

– Vid en förhandsbedömning handlar det om att vi ska ta ställning, bland annat genom samtal med de berörda. Och det gör vi i vartenda ärende, men vissa har tagit lite längre tid. Det beror helt enkelt på att ärendena varit fler än vi klarat av att hinna handlägga, säger Anna Beskow, verksamhetschef på familjenheten.

IVO anmärker även på att ANS socialsekreterare inte har träffat flera av de berörda barnen. Vissa uteblivna möten har motiverats, andra inte. Krav ställs också på utredningstiderna i sig. De ska enligt lag slutföras senast efter fyra månader, vilket hållits skralt i Söderhamn.

Enligt IVOs inspektion gick förra året 109 av 285 utredningar, nästan 40 procent, över tiden i kommunen. Ytterst få av dessa var tillräckligt motiverade, lyder IVOs anmärkningar. När inspektionen utfördes i vintras låg dessutom ett fyrtiotal ärenden ofördelade.

– Det ser vi som allvarligt, då det drabbar enskilda som får vänta väldigt länge. Vi gör vårt absolut bästa med komma till rätta med problemen, säger Anna Beskow.

Carolin Persson är inspektör vid IVO och var själv med vid tillsynen i Söderhamn. Hon menar att de brister som påpekats i kommunen inte är ovanliga - men inte desto mindre allvarliga för det.

– Det är många kommuner som har svårt att hålla utredningstiderna. Men det som vi anmärkt på i Söderhamn är att det i stort sett är sådant som man redan hade koll på. Det här är inga för kommunen okända problem.

Att ärendehanteringen drar över i tid drabbas ofta de hårdast utsatta värst, berättar Carolin Persson.

– Men sedan behöver det inte heller i alla fall innebära att ett barn far illa under tiden en utredning pågår, man kan ha tillsatt åtgärder även under pågående utredning, säger hon.

Till följd av åtgärdskravet från IVO genomfördes det som ANS beskriver som en inventering i början av 2015. I ett yttrande till IVO beskrivs hur man då prioriterade de akuta ärendena, men att det sedan dess ändå varit fortfatta problem att uppfylla det lagstadgade tidskravet. "Det är dock färre än tidigare", skriver ANS i yttrandet. Man lever alltså ännu inte upp till kravet.

– Det här är ett nationellt problem. Arbetet som socialsekreterare upplevs för många som svårt, tungt, väldigt ansvarstagande och hårt arbetsbelastat, säger Anna Beskow.

Att få in fler handläggare är fortfarande en pågående process.

– Ambitionen är att alla tjänster blir tillsatta. Men det är svårt att rekrytera, kanske finns det inte tillräckligt med socionomer. Det är ingen enkelt löst fråga, säger Anna Beskow.

Annat som IVO ställer krav på åtgärd om gäller placeringar och överväganden. Vid granskningen framkom det att fyra placeringar av ensamkommande barn och ungdomar utförts utan att utredning gjorts innan. Inte heller fanns genomförandeplaner, och för tre av ungdomarna saknades vårdplaner.

– Vårdplanerna är otroligt viktiga. Syftet är att själva målet med vården ska formuleras där. Har man inget mål kan man inte heller arbeta med personen i fråga. Konsekvensen kan givetvis bli att man jobbar med fel saker, att man inte får rätt vård eller ens någon alls, samtidigt som det försvårar uppföljningen som man är skyldig att göra var sjätte månad, säger Carolin Persson.

Men någon uppföljning har inte gjorts i de aktuella ärendena, visar IVOs granskning. Enligt socialtjänstlagen ska nämnden noggrant följa vården av HVB-, familje-, eller jourhemsplacerade, genom till exempel samtal med direkt inblandade. Samtidigt har dokumentationen av de utvalda fallen har varit ofullständig, vilket gjort det svårt för IVO att avgöra om saker inte utförts rätt och riktigt, eller om det enbart beror på brister i rapporteringen. Gällande just bristande dokumentation ser IVO extra allvarligt på det faktum att datumföring saknas för akutskyddsbedömningar av barn i Söderhamn. Det är omöjligt att avgöra huruvida ANS gjort bedömningarna i tid eller om detta har fått stå åt sidan för andra saker.

– I värsta fall kan det innebära att barn som är i akut behov av omedelbart skydd fått vänta, vilket vore allvarligt. Det ser vi som en brist, säger Carolin Persson.

Många av anmärkningarna bottnar i personalbristen, berättar verksamhetschefen. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamn står nu inför en stor omorganisering, där bland annat fyra nya enhetschefer är tänkta att lösa många praktiska problem. De kommer att ersätta några av dagens teamledare.

– Syftet med enhetscheferna är att de som jobbar närmast handläggarna ska ha större mandat att fatta stora beslut, och vara mer nära i beslutsfattande och ledarskap än vad som är möjligt i dag, säger Anna Beskow.

Mer läsning

Annons