Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppföljning och analys är bristfälliga vid Celsiusskolan 7-9

/
  • Celsiusskolan 7-9 i Edsbyn har fått kritik av Skolinspektionen när det bland annat gäller skolans uppföljning och analys av kunskapsresultaten.

Skolinspektionen är kritisk i sitt beslut efter sin tillsyn vid Celsiusskolan 7-9 i Edsbyn. Skolans arbete med att följa upp och analysera kunskapsresultaten är bristfälligt. Många nyanlända elever som började hösten 2014 har inte fått sina kunskaper kartlagda, skriver inspektionen bland annat.

Annons

– Att vårt kvalitetsarbete behöver bli mer resultatfokuserat det tar vi åt oss av. Det finns många tankar om det, säger rektor Magnus Elfving och fortsätter:

– Vi var inte helt nöjda med stödåtgärderna för våra nyanlända elever. Jag kan inte säga att vi förra hösten var överbelastade. Men vi har nu mer kunskap om hur vi ska organisera oss och står bättre rustade när det kommer fler nyanlända elever.

Läs mer: Politiker och förvaltning granskas

Skolinspektionen konstaterar att 60 procent av eleverna i årskurs nio nådde 2013/2014 fram till kunskapsmålen i alla ämnen, jämfört med 77 procent för hela landet.

Enligt Skolverkets nationella statistik var det genomsnittliga meritvärdet 207 poäng för eleverna i nian det läsåret, jämfört med 215 poäng för hela riket.

Celsiusskolans genomsnittliga meritvärde har sedan läsåret 2009/2010 skiftat för att slutligen läsåret 2014/2015 sjunka, konstaterar Skolinspektionen.

Läs mer: Saknar behörighet att söka gymnasieutbildning

Utan uppföljning och analys av resultaten saknas det underlag som kan ligga till grund för åtgärder för att utveckla verksamheten. För att kunskapsresultaten ska kunna höjas måste skolan bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete med lärare, övrig personal och elever, anser Skolinspektionen.

Högt ställda förväntningar och tillit till elevernas förmåga är framgångsfaktorer i arbetet med att höja kunskapsresultaten. Detta för att motverka den uppfattning som finns om brist på studietradition och som i sin tur påverkar elevernas motivation, heter det vidare i rapporten.

Celsiusskolan 7-9 jobbar just nu med att stärka just elevernas motivation.

När det gäller de nyanlända eleverna som började i skolan under höstterminen 2014 har deras eventuella behov av särskilt stöd i många fall inte utretts.

Beslut om anpassad studiegång har fattats av rektor för en del av eleverna i denna grupp. Detta utan att skolan först har försökt med mindre ingripande särskilda stödåtgärder, eller åtgärdsprogram, konstaterar Skolinspektionen.

Skolan och kommunen har nu tiden fram till och med den 15 januari 2016 på sig att redovisa hur man tänker avhjälpa bristerna som gäller extra anpassningar och särskilt stöd samt styrning och utveckling av verksamheten.

När det gäller undervisning och lärande, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling och förutsättningar för lärande och trygghet finns inga brister konstaterade.

Läs också: Skolan står inför stor omvandling

Mer läsning

Annons