Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolchefen: "Det är svårt att täcka in allt"

Det är skolornas skyldighet att hjälpa barn med behov av särskilt stöd. Men behoven är många och utmaningarna stora.
– Vi försöker alltid att möta varje barns unika behov, säger Solveig Landar, barn- och utbildningschef i Ovanåkers kommun.

Annons

Upp emot 40 procent av eleverna i grundskolan kommer någon gång under sin skoltid att vara i behov av särskilt stöd. Ungefär 20 procent av eleverna behöver det just nu. Samtidigt är det endast 17 procent som får nödvändigt stöd.

Läs mer: Mamman har kämpat i 10 för sonens rätt till hjälp

Det går att läsa i en rapport från Rädda barnen, från 2009. I rena tal handlar det om nästan 400 000 elever som är i behov av stödinsatser.

Någon officiell statistik i ämnet finns däremot inte. Därför måste siffrorna tas med en nypa salt.

Att skolorna i Hälsingland och resten av landet har svåra uppgifter att lösa och tunga utmaningar att ta sig an står bortom rimligt tvivel.

Läs mer: Riksförbundet larmar – svårt att få hjälp trots rätt diagnos

– Det är väldigt svårt att svara på frågan om vi gör tillräckligt, om vi har gjort allt vi kunnat för varje elev, säger Solveig Landar.

Hon är barn- och utbildningschef i Ovanåkers kommun. Enligt henne ingår det i skolornas uppdrag att ta hand om elever i behov av särskilt stöd. Skolorna måste hitta lösningar som fungerar.

– Vi försöker se till att personalen har den kunskapen som krävs, samtidigt är det svårt att täcka in allt. Därför är det viktigt att det finns hjälp att få, till exempel genom specialpedagoger.

Läs också: Johannes har slutat skämmas för sin psykiska sjukdom

Solveig Landar anser att rätt stöd inte enbart hänger på vilka resurser skolorna har. Pengar och numerär i personalstyrka är inte allt, enligt henne.

– Det kan också vara hur vi lägger upp undervisningen och hur vi anpassar den till barnen och personernas funktionsnedsättning.

Är det svårare att tillgodose behoven för elever med dolda handikapp, som läs- och skrivsvårigheter eller autismspektrumdiagnoser?

– Det kan det vara, i och med att det inte syns lika tydligt, säger Solveig Landar.

Kaisa Nilsson arbetar som biståndschef på Ovanåkers kommun. Enligt henne bedöms alla stödinsatser utifrån varje persons individuella behov.

– Vi prövar om man har rätt till insatser utifrån gällande lagar. För att fatta beslut begär vi till exempel in utlåtanden från läkare och psykologer, säger hon.

Den som inte är nöjd med besluten har rätt att överklaga för att få sin fråga prövad av domstol.

Varje fall är unikt och kräver sin egen utredning.

– Två personer med samma diagnoser kan ha väsensskilda stödbehov, säger Kaisa Nilsson.

Mer läsning

Annons