Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet i nämnd: "Med ett bygglov faller kommunens trovärdighet"

/
  • Två ledamöter i miljö- och byggnämnden har reserverat sig mot beslutet att ge bygglov på Swartz-tomten i Alfta.

Två ledamöter i miljö- och byggnämnden har reserverat sig mot beslutet om bygglov för två hyreshus på Swartz-tomten i Alfta.

Annons

– Jag har reserverat mig för att de planerade byggnaderna inte passar in i miljön. Ingen kulturkunnig person har över huvud taget deltagit i planeringen av detta bygge, säger Miljöpartiets Anita Wallin som har en enigt lokal partistyrelse bakom sig.

Läs mer: Ja till bygglov på Swartztomten

– Området det gäller har ju särskilda krav på sig, eftersom det är ett riksintresseområde. Det betyder att vi som myndighetsutövande nämnd måste ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse och inte förvanska det som redan finns, säger Centerpartiets Gun-Marie Swessar. Centerpartiet hade dock skilda åsikter om bygglovet i nämnden.

Samtidigt poängterar Gun-Marie Swessar att man behöver bygga nya lägenheter i kommunen på grund av lägenhetsbristen.

Men de aktuella hyreshusen kan byggas på en annan plats om det är bråttom.

Samma uppfattning har Anita Wallin. Det finns redan planerad mark för bostäder, som till exempel vid Timotejvägen i Alfta och där finns inte samma kulturkrav, enligt Anita Wallin.

Anita Wallin anser att Ovanåkers kommun sedan länge satsat på kulturmiljöer och legat i framkant i den satsningen. Men med ett bygglov faller kommunens trovärdighet och man bryter mot gällande lagar.

Hon liksom Gun-Marie Swessar stödjer sig på miljö- och byggavdelningen som inte anser att bygglov kan beviljas, eftersom nybygget inte bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan, tätortsplanen för Alfta tätort och kulturvårdsprogrammet för Alfta. Nybygget anses vidare inte vara förenligt med 2:a och 8:e kap i plan- och bygglagen samt 3:e kap i miljöbalken.

Majoriteten i miljö- och byggnämnden hänvisar i sin tur till 9:e kap, paragraf 31 i plan- och bygglagen.

Läs mer: Tummen ner från sakkunnig

Gun-Marie Swessar konstaterar att ledamöterna i nämnden gör olika tolkningar av lagen. Hon konstaterar i sin reservation att det saknas en detaljplan som tydligt anger hur det är möjligt att bebygga tomten utan förvanskning.

Gun-Marie Swessar anser vidare att det inte har kunnat påvisas att området på ett betryggande sätt inte kommer att förvanskas i den förenklade process som har prövats i detta fall.

Anita Wallin skriver i sin reservation att redan den 10 februari 2014 hölls det ett möte då kommunens bygglovshandläggare tydligt redogjorde för Alfta-Edsbyns fastighets AB vad som gällde vid en eventuell byggnation på Swarz-tomten. Vid det mötet klargjordes bland annat att stor hänsyn till Riksintresset för kulturmiljö och omgivande bebyggelse var en förutsättning för byggnation.

Läs mer: Så vill AEFAB ändra i sina ritningar för Swartztomten

Mer läsning

Annons