Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet i Ovanåker kritiserar skolbeslut i fullmäktige

/
  • För att ha en möjlighet att behålla och rekrytera legitimerade lärare i framtiden måste beslut som tas vara väl genomarbetade. Det får inte skyndas fram med ett resultat som i längden kan bli mycket dyrare än planerat, skriver styrelsen för Lärarförbundet i Ovanåker i sin skrivelse.

Det finns en risk att budgeten på 50 miljoner för den nya F-6 skolan i Edsbyn varken är genomtänkt eller ordentligt underbyggd. Det befarar styrelsen för Lärarförbundet i Ovanåker, som har skickat en skrivelse till ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun.

Annons

Efter beslutet i kommunfullmäktige i december att satsa 50 miljoner på en ny F-6 skola är styrelsen för Lärarförbundet oroad för lärares, annan personal och elevers arbetsmiljö. Det får inte skyndas fram med ett resultat som i längden kan bli mycket dyrare än planerat, anser styrelsen.

Läs mer: Så röstade kommunfullmäktige i skolfrågan den 14 december

Bland annat pekar Lärarförbundet på att det i dag går 174 elever på Celsius F-6 och innan den nya skolan är färdigbyggd har elevantalet ökat till minst 200, enligt prognosen.

Det skulle innebära, om kommunen bygger för 50 miljoner, cirka 11 kvadratmeter per elev jämfört med de rekommenderade 13-14 kvadratmeter per elev. Om kommunen bygger en separat F-6 skola kommer matsalen för Celsiusskolan även i fortsättningen att vara underdimensionerad och ett växande problem, hävdar Lärarförbundet i skrivelsen.

Styrelsen tar även upp arbetsmiljön på Celsius 7-9, som i dag liksom hos F-6 är undermålig och kräver stora åtgärder inom en snar framtid, anser den.

Styrelsen menar att med en samlad F-9 skola, som barn- och utbildningsnämnden, personal och föräldraråd vid Celsius F-6 förordar, har skolan och kommunen de förutsättningar som behövs vid eventuella ändrade riktlinjer från Skolverket.

Läs mer: Delade meningar om lösningarna för Celsiusområdet

I det förslag som barn- och utbildningsnämnden tog ställning till den 14 december, samma dag som fullmäktige tog sitt beslut, finns flera punkter som Lärarförbundet vill lyfta fram.

Bland annat handlar det om en förbättrad arbetsmiljö för både lärare och elever, en attraktiv skola som lockar behöriga lärare, arbetsrum till alla lärare, en samlad F-9 skola ger en tryggare övergång mellan stadierna för eleven, större flexibilitet i användandet av lokalerna som att specialsalar kan användas av flera, en större matsal och möjligheter till samverkan över de olika stadierna i praktisk-estetiska ämnen.

Förslaget är även barn- och utbildningsnämndens svar på det uppdrag som kommunfullmäktige gav nämnden i samarbete med tekniska nämnden redan i december 2014.

Styrelsen för Lärarförbundet i Ovanåker har förhoppningen att man i kommunen ser till kommunens, lärarnas och elevernas bästa. En fullt godtagbar arbetsmiljö och lokaler som är anpassade för dagens undervisningsbehov och metoder är mycket viktigt, anser den vidare.

Läs mer: Frågetecken runt skolbygge efter beslutet i fullmäktige

Mer läsning

Annons