Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tufft ekonomiskt läge väntar

Fullmäktige ska anta budgetramar och fullmäktiges mål för 2011. Ingen lätt uppgift och ärendet ledde till en lång diskussion på fullmäktiges sista möte innan sommaruppehållet.

Annons

Kommunen har haft ett positivt budgetresultat de senaste åren. Men enligt ekonomichefen väntar tuffa år. För 2011 finns det 424 miljoner kronor att fördela på de två nämnderna. Kommunstyrelsen har 31 miljoner kronor att röra sig med, utbildnings- och kulturnämnden har 122 miljoner kronor och omsorgs- och lärandenämnden har tilldelats 269 miljoner kronor. Nämnderna har nu till uppgift att arbeta fram förslag så att verksamheterna kommer att rymmas inom budgeterna.

– Resultatet föreslås av budgetberedningen att bli 1,6 miljoner kronor för 2011, säger Margareta Tamm Persson, ekonomichef.

– Vi måste minska nuvarande verksamhet med 17-18 miljoner kronor, säger Stig Eng (C).

På mötet lade Sven-Åke Eriksson (C), ordförande i omsorgs- och lärandenämnden, fram ett nytt förslag för fullmäktige. Ett förslag som innebär att man slår ihop nämnderna till en gemensam förvaltning. Det skulle enligt Sven-Åke Eriksson minska kostnaderna, bland annat skulle det räcka med en förvaltningschef.

– Jag yrkar på att vi jobbar mer tillsammans och att budgeterna slås ihop. Då kan vi arbeta gemensamt för att få ihop det.

– Jag förstår inte hur vi ska kunna minska kostnaderna genom en gemensam nämnd. Hur ska vi då veta vem av oss som har överskridit budgeten, säger Boerje Bohlin (S), ordförande i utbildnings- och kultur nämnden.

Håkan Larsson (M) lade fram ett förslag om att sätta ett högre resultatmål i budgeten för att vända trenden i kommunen.

– Jag yrkar på att vi ökar resultatmålet till 1,2 procent i år. Vi måste satsa och på det sättet vända trenden, säger Håkan Larsson.

Han ställde sig även bakom Sven-Åkes förslag att ha en gemensam budget för nämnderna.

Sven-Erik Sjölund (S) och hans parti ifrågasatte att Sven-Åke Erikssons förslag skulle diskuteras då det inte beretts tidigare.

– Det blir ju inte lättare att få ihop det bara för att vi lägger ihop våra pengar. Det finns ett samarbetsutskott mellan nämnderna och där finns alla möjligheter att samarbeta ifall man ser ekonomiska vinster, säger Sven-Erik Sjölund.

Efter en diskussion på en och en halv timme valde Sven-Åke Eriksson att dra tillbaka sitt förslag. Med kommentaren att han kommer att väcka frågan om en gemensam förvaltning igen. Kommunfullmäktige beslutade efter votering att anta ramarna för nämnderna och resultatmålet för 2011 sätts till 0,7 procent av skatteintäkterna.

Mer läsning

Annons