Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu slopar Nordanstig tanken på bajsgropar i Gnarp: "Det är för stora miljörisker"

/
  • Anders Tellin, renhållningschef i Nordanstig, vill inte ta onödiga miljörisker och skippar idén med bajsgroparna i Gnarp.

Efter fyra år med utredning, skriftväxling och långt framskridna planer på två avvattningsanläggningar i Gnarp gör renhållningschefen helt om: det blir inga slamlaguner i Gingsta.

Annons

De senaste tre åren har Nordanstigs kommun haft dispens för att få lämna slam på Hudiksvalls anläggning på Ulvberget. Lösningen är kortsiktig och förra renhållningschefen i Nordanstig, Katarina Lindström, utredde och ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd till två slamlaguner i Gingsta.

Men då detta inte är bästa tillgängliga teknik blev det nej, såväl hos miljödelegationen som hos mark- och miljödomstolen. Efter ny dialog och ny ansökan fick kommunen ja – för en fyraårsperiod mellan 2018–2021. Budget för projektet var en miljon, och frågan landade på nuvarande renhållningschef Anders Tellins bord. Men, han gör helt om i frågan. Det blir inga slamlaguner.

– Detta var tänkt att vara i tio år eller så. Då skulle det kanske vara försvarbart att genomföra, men nu blir det en hög kostnad utan att man löser problemet. Det är för stora miljörisker, både medicinrester och annat kan gå ut i kringliggande vattendrag. Dessutom måste marken köpas in. Fungerar det inte det har man kastat ut pengarna i onödan, säger Anders Tellin, som sneglat på slamfrågan på andra platser. Såväl Sundsvalls som Umeå kommuner använder slamavvattningsbilar, som tillämpar en kemisk process, ett flockningsmedel som gör slammet lättare att separera.

– Man kan aldrig få tillstånd till en lösning som inte tillämpar bästa tillgängliga teknik. Moderna slamavvattningsbilar som tömmer trekammarbrunnar, avvattnar slammet och renar vattnet som pumpas tillbaka, är i princip reningsverk på hjul. Slammet består till 98 procent av vätska, när man pumpat renat vattnet pumpas cirka 70 procent tillbaka i brunnen, säger Anders Tellin, som nu jobbar med att få två avtal på plats, dels ett med en entreprenör som erbjuder själva slamavvattningsbilarna, och så en deponi som tar hand om slammet.

Det har funnits en diskussion om att bygga ut något av kommunens reningsverk, för att klara att ta hand om slammet – blir det inget av det nu?

– Vi får titta vidare på det, kommunen behöver ha en långsiktig lösning snart. Men som jag ser det är avvattnande bilar är det mest miljövänliga alternativ som finns.

Innebär detta några ökade kostnader för kommunen?

– Nej, snarare hoppas jag vi ska kunna få ner kostnaden. Själva hanteringen är något hushållen betalar via sin slamtaxa, och slam är också sopor som kommunen betalar för att deponera på Ulvberget.

Mer läsning

Annons