Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordanstigs skolor ska bli bättre

/
  • Eva Fors, verksamhetschef, har lämnat en handlingsplan efter Skolinspektionens tillsyn.

Efter Skolinspektionens rapporter om Nordanstigs skolor ska nu bristerna åtgärdas. Med anledning av tillsynen i höstas har en handlingsplan upprättas för skolverksamheten i Nordanstig.

Annons

Skolinspektionen gjorde tillsyner i Nordanstigs kommun under hösten 2010. Framförallt fokuserades inspektionen på att se om det finns ett fungerade system för att följa upp och utvärdera verksamheten. Tillsynen inom skolan hade fyra huvudområden, måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling och tillgång till utbildning.

Eva Fors, verksamhetschef, har presenterat en handlingsplan som ska gälla för förskoleverksamheten, fritidshemsverksamheten och grundskolan.

– Rektorerna kommer att komplettera med specifika handlingsplaner för deras skolor, säger Eva Fors.

Elever och föräldrar ska fortsättningsvis få regelbunden information om vilka krav som ställs på eleven utifrån kursplanerna och läroplanen. Varje skola kommer att få följa upp och analysera de nationella proven och betygen. Denna uppföljning ska resultera i en handlingsplan för hur skolan ska arbeta vidare för att förbättra resultaten. Skolinspektionen kritiserade Nordanstigs kommun för att skolorna saknade uppföljning och analys av betygen och verksamheten i skolorna. En gång per termin ska analysen och handlingsplanen redovisas.

Den kritik som genomsyrade hela Skolinspektionens rapport var att kommunens skolverksamhet saknar uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Nu kommer kommunen se över sin kvalitetsredovisning och tid kommer att avsättas för att analysera kvalitetsredovisningarna. Även förskoleverksamheten måste utvärderas ytterligare så att det ger ett underlag för vilka förbättringar som behöver göras. En kommunövergripande föräldraenkät håller på och tas fram för att öka föräldrarnas delaktighet. Handlingsplaner för att motverka traditionella könsmönster kommer tas fram under året på varje förskola och fritidshem i kommunen.

– Vi påbörjade arbetet med att förbättra bristerna direkt efter Skolinspektionens besök. Jag tycker det är värdefullt att Skolinspektionen gör sina inspektioner. Vi får bekräftat vad det är som vi behöver arbeta mer med, säger Eva Fors.

Mer läsning

Annons