Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer utbildning behövs på Stocka skola

/

Skolinspektionens tillsyn på friskolan i Stocka visar att andelen utbildade lärare behöver ökas och att det krävs bättre uppföljning av elevernas resultat.

Annons

Skolinspektionen gör bedömningen att skolan förmedlar en utbildning som väsentligen motsvarar de kunskaper som ges av de kommunala skolorna. Måluppfyllelsen bedöms vara hög på skolan. Skolinspektionen har undersökt resultaten på de nationella proven i matematik, svenska och engelska. Rektorn anses ha en sämre överblick på de andra ämnena på grund av brist på systematisk uppföljning av kunskapsresultaten. Skolinspektionen skriver att de goda resultaten kan förklaras med att elevantalet är lågt vilket innebär att lärarna har en bra överblick över hur eleverna ligger till i ämnena. Lärarna kan i god tid sätta in åtgärder för att hjälpa eleverna att kunna nå målen. Rektor och lärare måste göra individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen för varje elev i varje ämne.

– Vi har inte gjort de korrekt. Men vi har åtgärdat det under vårterminen, säger Kristina Bodén, rektor.

Skolinspektionen gör bedömningen att det kvalitetsarbete som görs är bra, men att rektorn behöver se till att uppföljningen och utvärderingen omfattar samtliga ämnen. Vid tillsynsbesöket framgick det att det bara görs i svenska, engelska och matematik.

I dagsläget tjänstgör rektorn som lärare på heltid. Skolinspektionen anser att huvudmannen för skolan måste säkerhetsställa att tillräcklig tid avsätts för rektorn för att kunna ta det ansvar som krävs av en rektor. Huvudmannen måste också se till att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning som de ger. Skolinspektionen gör bedömningen att rektorn inte varit fullt insatt i de författningar som styr skolan pågrund av avsaknad av utbildning.

– Det kommer att ske fortbildning till hösten och vi söker en passande utbildning till mig, säger Kristina Bodén.

Mer läsning

Annons