Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik efter att elev inte varit i skolan

Skolinspektionen riktar kritik mot Nordanstigs kommun. I sitt beslut anser skolinspektionen att en högstadieelev inte har fått möjlighet till den utbildning som eleven har rätt till.

Annons

Enligt Skolinspektionens utredning har eleven inte varit i skolan från mitten av november 2008 till slutet av mars 2009. Eleven har inte haft någon undervisning förutom att rektorn har varit i kontakt med vårdnadshavare och sett till att eleven fått uppgifter och böcker. Sedan slutet av mars 2009 går eleven i skolan i Hudiksvalls kommun.

Under den aktuella perioden var eleven omhändertagen enligt LVU. Socialtjänsten gjorde bedömningen att eleven inte kunde tillgodogöra sig någon undervisning för tillfället. Skolinspektionen poängterar i sitt beslut att ansvaret för en elevs rätt till utbildning aldrig kan överlåtas till socialtjänsten.

Enligt Skolinspektionen ska ansvarig rektor se till att skolan utreder varför en elev inte är i skolan. Och rektorn ska ansvara för att sätta in åtgärder så att eleven har möjlighet att få den utbildningen som han eller hon har rätt till. Skolinspektionen anser att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att det finns rutiner för att hantera komplicerade elevärenden.

– Vi kvalitetssäkrar hela tiden och ser över våra rutiner. Vi har ett större samarbete mellan förvaltningarna nu. Det gör att vi kan samarbeta för barnens bästa på ett annat sätt än tidigare, säger Eva Fors, skolchef.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att de har förståelse för att det har varit svårt att hitta en fungerande skolgång för eleven under de omständigheter som rådde. Trots det anser Skolinspektionen att kommunen inte har gjort tillräckligt för att särhetsställa att eleven fick sin rätt till utbildning. Skolinspektionen framhåller vikten av att skolan själv utreder en elevs situation och gör en bedömning om hur eleven kan ta emot undervisning. Skolinspektionen anser att skolan inte har gjort någon utredning i det aktuella fallet.

I Skolinspektionens beslut har Nordanstigs kommun uppgett att de hade svårigheter att utöva sitt ansvar för elevens situation då eleven var omhändertagen av socialtjänsten. Under delar av den aktuella perioden var två skolor öppna för eleven och eleven gjorde även sporadiska besök i en av skolorna.

– Vi måste bli bättre på att arbeta förebyggande. Rektor och elevhälsan har en väldigt viktig roll i det. Sedan måste vi få bättre rutiner med kommuner som vi samarbetar med. En elev ska inte kunna missa skolan flera veckor. Vi måste ha fullständig koll, säger Eva Fors.

Mer läsning

Annons