Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klagomål har gett en handlingsplan

Individ- och familjeomsorgen i Nordanstig ses över sedan verksamheten fått kritik av Socialstyrelsen. En handlingsplan har upprättats för verksamheten.

Annons

– Vi påbörjade det här arbetet direkt efter inspektionen, det kan inte vänta, säger Åke Bertils (S), ordförande i omsorgs- och lärandenämnden.

Brister i handläggningen av barnavårds- och familjehemsutredningar uppmärksammades av Länsstyrelsen 2009. I början av 2010 lämnades klagomål in till Socialstyrelsen som senare under året gjorde en tillsyn i Nordanstigs kommun. Klagomålet handlade bland annat om att den klagande var missnöjd med samverkan från nämndens sida vid placering av barn. Socialstyrelsen riktade efter sitt besök kritik mot Nordanstigs kommun på flera punkter.

– Vi har gjort en total genomgång av verksamheten i kommunen. Det måste vi göra så att vi hamnar rätt igen, säger Åke Bertils.

All personal vid individ- och familjeomsorgen har fått en grundutbildning i BBIC, en utredningsmetod som ska förbättra handläggningen av barnaärenden. Utredarna i Nordanstig behöver enligt rapporten bli bättre på att prata med barn och observera samspelet mellan barn och föräldrar. Nämnden har köpt in litteratur från Socialstyrelsen som ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Socialstyrelsen var vid inspektionen kritisk till att förhandsbedömningarna tog för lång tid. Under hösten har arbetsuppgifterna fördelats om på individ- och familjeomsorgen. En akutlinje har upprättats till en ansvarig handläggare. Det ska leda till att tillgängligheten ökar, en bedömning görs direkt om vilken hjälp som behövs. Flera utredningar har tidigare tagit för lång tid och inte slutförts inom de fyra månader som lagen säger. Nämnden skriver i sitt svar till Socialtjänsten att individ- och familjeomsorgen har fått ett bättre verksamhetsstöd för dokumentation under hösten. I programmet finns det verktyg som signalerar i god tid innan utredningarna överstiger fyra månader.

En extern konsult kommer att titta på styrning och ledning i omsorgs- och lärandenämnden under året för att verksamheten ska förbättras ytterligare. Nämnden kommer under året också arbeta fram nya mål och riktlinjer för verksamheten, syftet är att höja kvalitén och förbättra arbetsmiljön.

– Vi måste ta fram tydliga mål för verksamheten. Vi har varit tvungna att spara och ibland blir det fel, fast vi tänker rätt. Har det blivit fel så måste vi prova något annat, säger Åke Bertils.

Mer läsning

Annons