Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intern kontroll efterlys av revisorer

Nordanstigs kommuns revisorer godkänner årsredovisningen för 2010. I revisionen konstateras att det interna kontrollarbetet behöver stärkas för att få en effektiv verksamhet.

Annons

Revisionen anser att Nordanstig lever upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans. Resultatet för 2010 blev ett överskott på 400 000 kronor, vilket är 3,8 miljoner kronor mindre än budgeterat. Men revisorerna påpekar att kommunfullmäktige har löst ett leasingavtal på 17,4 miljoner kronor som belastar resultatet. Revisorerna anser att helårsresultatet är klart bättre än delårsrapporten som pekade på ett negativt resultat på 2,2 miljoner kronor. Revisorerna anser att kommunen uppnår de mål som satts upp för god ekonomisk hushållning. De anser också att det är nödvändigt med fortsatta verksamhetsanpassningar för att klara de kommande budgetåren.

Det påpekas också att det är viktigt at kommunstyrelsen har rutiner som fungerar. Inköpet av datorinköpen på Bergsjö Centralskola ges som exempel där rutinerna inte har fungerat. Revisionen kommer under 2011 granska kommunens åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Revisorerna skriver också att det är viktigt att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare då det väntas stora pensionsavgångar.

Revisorerna kommer under våren fatta beslut om det kommer göras en fördjupad granskning av ledning och styrning av äldre- och handikappomsorgens verksamhet. Likaså gäller en förstudie om HVB-placeringar. Revisorerna har under 2010 genomfört en uppföljning av en tidigare granskning av styrningen inom individ- och familjeomsorgen. De konstaterar att styrande dokument har börjat arbetas fram och det finns en tydligare delegationsordning. Men nämnden behöver fortfarande arbeta med att ta fram bland annat ett fungerande ledningssystem och en gemensam värdegrund.

Mer läsning

Annons