Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen byggstart i sikte på E4 vid Harmånger – allt måste planeras om

/
  • Trafikverkets projektledare, Kerstin Holmgren, har förhoppningsvis svar på frågor kring nya E4-sträckan genom/förbi Harmånger.

Nu försenas E4-bygget från Kongberget till Gnarp ytterligare. Nytt underlag måste tas fram eftersom vattentäkten i Harmånger inte fanns med i vägutredningen.

Annons

Efter flera års planering, byte av projektledare, samrådsmöten, arkeologiska förundersökningar och diskussion med markägare, blir det omtag på den del av nya E4-sträckan som ska gå förbi Harmånger.

Från början var det tänkt att bygget skulle komma i gång i år, 2016, men så blev det inte . På grund av byte av projektledare med mera har byggstart skjutits fram.

I fjol hoppades man kunna starta bygget år 2017 , men nu har Trafikverket meddelat att vägen inte kan dras fram där man hittills planerat, eftersom beslutet efter vägutredningen år 2009 inte kan följas.

Anledningen är att vägen påverkar Harmångers vattentäkt, som försörjer flera byar med färskvatten, och som ligger mycket nära E4. Inte minst planen att sänka E4 genom Harmånger stöter på patrull, då vattentäkten kan påverkas av dagvattnet från vägen.

Inledningsvis var tanken att hitta en annan uttagspunkt för vatten från täkten, varför påverkan på vattentäkten inte ingick i vägutredningen. Nu har undersökningar kring vattenförsörjningen visat att det är svårt att hitta ett säkrare läge för uttagspunkten. Därför är de förutsättningar man utgick från då man valde var vägen skulle gå, inte längre hållbara. Det berättar Trafikverket i en skrivelse, där de förklarar att nya samråd kring val av ny lokalisering av E4 kommer att hållas.

Utöver detta har det framkommit att anläggandet av ny trafikplats, och parallellvägnät, gör intrånget i jordbruksmark och påverkan på boendemiljöer i Harmånger större än vad som förutsågs i vägutredningen

Nu ska nytt beslut tas om var den nya E4-sträckan ska gå, och därför blir det nya samråd. Någon gång under våren 2016 ämnar Trafikverket bjuda in till ett allmänt möte.

Att vägbygget försenas ytterligare är uppenbart. I höstas hoppades Trafikverket vid senaste samrådet att vägbygget skulle gå i gång 2018 . Men, den gamla tidsplanen finns inte längre på Verkets hemsida, i stället finns ett informationsbrev, där den som har frågor uppmanas kontakta projektledare Kerstin Holmgren.

Mer läsning

Annons