Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föroreningar på Trima området

/

Föroreningar på Trimas fabriksområde i Bergsjö bör tas bort för att det inte ska riskeras spridas genom grundvattnet till Vadeån. En miljöteknisk markundersökning är gjord på området och den visar på flera föroreningar.

Annons

Sweco Environment AB har på uppdrag av Ålö AB genomfört en miljöteknisk markundersökning på Trimafabrikens område i Bergsjö. Företaget har haft verkstadsmekanisk verksamhet under perioden 1916 till 2010 på området. Fastigheten och området bedöms tillhöra riskklass tre, det innebär att det finns en måttlig risk för människors hälsa och miljö. I rapporten som presenteras konstateras att om de förorenade massorna omhändertas och det inte kan konstateras föroreningar i anslutning till fastighetens avloppssystem ska området flyttas ner en riskklass.

Sweco gör bedömningen att inga föroreningar är av större omfattning och halter som har uppmätts i jord, grundvatten och luft är inte för höga. Spår av petroleum, metaller och PCB har hittats i grundvattnet, men enligt rapporten understiger halterna med god marginal de riktvärden som finns.

De ämnen som har hittats i byggnader på fastigheten som kan vara skadliga för miljön är främst oljeskadad betong i golvet. I rapporten bedöms de skadorna inte utgöra någon större risk för fortsatt användning av lokalerna som industrilokaler. Om lokalerna kommer användas som exempelvis kontor eller bostäder kan åtgärder behöva vidtas.

Företaget bedömer att de förorenade massorna kan schaktas bort relativt enkelt. För att förhindra en eventuell urlakning bör de förorenade jordmassorna omhändertas. Om inte föroreningarna tas om hand bedömer företaget att det finns en risk för spridning med grundvattnet till Vadeån som rinner i närheten. Företaget bedömer inte att det är nödvändigt med några akuta saneringsåtgärder.

Mer läsning

Annons