Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister upptäcktes då studerande klagade

/
  • Eleverna vid Nordanstigs SFI- och vuxenutbildning ska nu ingå i nya utbildningsförbundets verksamhet.

Otydlig kommunikation och oklart ansvar för de olika delarna av SFI-verksamheten – så har det varit i Nordanstigs kommun, visar en utredning efter ett klagomål på SFI-undervisningen.

Annons

En av de studerade svenska för invandrare, SFI, på vuxenutbildningen i Nordanstig framförde klagomål i våras. Saken gällde bland annat hanteringen av den SFI-studerandes kursplan samt bemötandet och kommunikationen. Klagomålet lämnades till Skolinspektionen – som anser att utbildningens huvudman, alltså Nordanstigs kommun, måste utreda ärendet.

Enligt utredningen saknade vuxenutbildningens enhet för SFI rutin att ta emot synpunkter och klagomål, liksom för hur man bemöter och följer upp klagomål och synpunkter. Vidare konstaterades att Nordanstigs kommunorganisation inte tillämpat de centralt antagna riktlinjerna för hur SFI-verksamhetens ansvarsfördelning ser ut.

Nu ska regelverk och rutiner arbetas fram och antas. "Revidering av likabehandlingsplan och jämställdhetsplan utifrån huvudmannens avtal med CEMR, Council for European Municipalities and Regions, bör ske snarast", skriver utredaren, som även konstaterar att huvudmannens – alltså kommunstyrelsens – kvalitetsarbete brustit, bland annat i kommunikation och uppföljning. "Detta kan ha sin grund i att det råder en otydlighet i vem som har ansvar att utföra vad i organisationen. Bristen gäller således inte bara kommunikationen mellan SFI och huvudman. Bristen gäller kommunövergripande mellan huvudman och verksamhet i stort. Detta blir tydligt i de myndighetsgranskningar som genomförts i kommunorganisationen" påpekar utredaren.

Nordanstigs kommunstyrelse ska behandla ärendet vid sammanträdet den 20 augusti, men Nordanstigs kommun kommer inte längre att vara huvudman för vuxenutbildningen , utan det blir Hälsinglands Utbildningsförbund som nu får se till att alla brister verkligen åtgärdas.

– Vuxenutbildningen blir ett av de områden som i fortsättningen går in i utbildningsförbundet, och då skickar vi med den här utredningen till dem, för att uppmärksamma frågan så att den följs upp där, säger David Lindqvist, tf verksamhetschef på kommunledningskontoret.

Men är det inte problematiskt för Nordanstigs kommun att kvalitetsarbete inte följs upp och att personer känner sig orättvist behandlade?

– Jo, naturligtvis. Men det kommer alltid finnas områden vi kan förbättra, och det är bra att sådant här utreds av en tredje part, så att det blir tydligt om det gjorts något fel.

Mer läsning

Annons