Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bergsjös nya skolmoduler ytterligare försenade – kan dröja till nästa höst

/
  • För två år sedan skulle två moduler vid Bergsjö skola vara en kortsiktig lösning – de är kvar ännu.
  • – Det måste ju gå, säger Eva Klang, rektor, som är ansvarig för att skolans kvalitet upprätthålls.
  • Birger Tellin, vd för Nordanstigs Bostäder, har fått oklara besked kring antalet moduler.

I juni beslutade kommunstyrelsen att två moduler skulle beställas för att hantera trångboddheten i Bergsjö skola. Men ännu är inga moduler beställda.

Annons

För två år sedan placerades två moduler intill Bergsjö skola . Hyreskontraktet löd på två år. Nu har detta förlängts, och inför skolstarten, då drygt 230 elever ska rymmas i Bergsjö skola, står det klart att minst två moduler till behövs – men inte kommer att finnas på plats.

Ledningsutskottet, som vid årsskiftet budgeterade för hyra av tre moduler – en för tjänsterum och två för undervisning – fick inte gehör för förslaget, i stället utbröt en politisk diskussion som utmynnade i att utbildningsutskottet, UU, sa nej till moduler över huvud taget.

– UU tog fram en utredning med sju alternativ. Men det var sent, och inget av dessa hanns till årets skolstart . Så behovet kvarstår och måste lösas, säger ledningsutskottets, LU, ordförande, Stig Eng, (C).

Då det blev uppenbart att UU-förslagen inte kunde genomföras i tid, beslutade kommunstyrelsen, KS, vid vårens sista sammanträde att utreda lokalfrågan långsiktigt – samt att snarast beställa två moduler, för att åtminstone få dem på plats efter jullovet.

Läs om beslutet här.

Risken är nu att det inte blir så. Med bara ett par veckor kvar till skolstart är inga moduler beställda. Bygglov finns inte heller.

– Å ena sidan fick vi uppdraget att beställa tre moduler – som det var sagt från början – men å andra sidan har ju KS tagit beslut om två moduler, säger Birger Tellin, vd för Nordanstigs Bostäder, NBAB. Han har gått vidare med frågan till tf chef för kommunledningskontoret, Thord Wannberg, men har inte fått någon återkoppling, varför ingen beställning lagts. Inte heller har bygglovsbeslut kunnat tas.

– Vi sökte bygglov för två moduler, där Lönnbergsskolans personalparkering är. Men nu är det oklart om det blir två eller tre moduler, så inget beslut har kunnat tas, säger Birger Tellin, medveten om att förseningen drabbar eleverna.

– Så fort jag får klartecken ska de beställas, då kan även bygglovsprocessen avslutas och förberedande arbete, att dra fram va, el, fiber och så vidare, påbörjas

När tror du modulerna är på plats?

– Det beror ju på leveranstid. Minst ett halvår kan det ta, kanske mer.

Stig Eng tycker det är beklagligt att beställningarna inte gjorts:

– I grunden fanns ett finansierat LU-förslag på tre moduler, men i KS beslutade vi att personalutrymmen får lösas på annat sätt och inriktningen är att upphandla två moduler. Jag får prata med kommunchefen om det här, detta måste verkställas skyndsamt.

Blir det moduler till våren?

– Det beror på om det finns moduler, signalerna har varit att det är kö och i så fall kan det inte bli förrän nästa läsår, 2017, men nu gäller det att få iväg en beställning.

Eva Klang, rektor 4-6 på Villan, 7-9 på centralskolan samt introklassen och tionde läsåret, var redan vid terminsslutet i våras mycket bekymrad . Nu är situationen än värre:

– Schemat ät jättetajt, vi kan inte ha rast samtidigt, alla utrymmen är tagna i anspråk – även grupprummen. När vi har klasser med 28 elever, som det nu blir i två sjuor i höst, hade det varit bra att kunna dela klassen och ha några i ett grupprum, men det går ju inte.

Ni har även haft undervisning i korridoren?

– Ja, för de nyanlända eleverna i introduktionsklassen. Och det är redan jättesvårt att ha 30 nyanlända, med olika språk, samtidigt...

Så hur ska ni göra det här läsåret?

– Vi måste ju lösa det, det måste ju gå. Vet vi bara att det kommer att bli bättre så får vi försöka stå ut – samtidigt är det ju så viktigt att barnen och ungdomarna får en bra start. Det är barnen som blir lidande på detta.

Mer läsning

Annons