Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bergsjö skola har inte plats för eleverna – lokalbristen måste lösas innan hösten

/
  • För två år sedan placerades moduler vid Bergsjö skola, nu kan det bli fler.

Samtidigt som Nordanstigs kommun har svårt att rekrytera lärare ökar elevantalet. Nu måste det till såväl en kortsiktig som en långsiktig lösning på båda problemen.

Annons

Elevantalet ökar i samtliga skolor i Nordanstigs kommun just nu.

Läs även: skolsammanslagning skjuts upp .

När kommunstyrelsen, KS, sammanträdde på tisdagen var skolfrågan uppe. Redan nästa vecka ska utbildningsutskottet, UU, börja bereda saken, skyndsamt. Innan hösten måste åtminstone Bergsjö skola få utökade ytor. Tor Tolander, (M), oppositionsföreträdare och UU-ledamot:

– Vi har en enorm tillströmning av elever och är mer än ett skolhus kort. Även om vi skulle återöppna Fröstuna behöver vi en skola till i Bergsjö.

Läs mer om Fröstunas sista dag som skola .

– Vi måste veta hur vi ska göra i höst. Långsiktigt är inte behovet så stort som till hösten, men det finns kvarstående behov av minst fyra lektionssalar och grupprum, minst tre personalrum samt kringutrymmen och gymnastiksal. Kortsiktigt måste det vara löst till hösten, så vi tittar på en modullösning. Framöver krävs även en långsiktig lösning, säger Tolander.

Redan tidigare har lokalbristen i Bergsjö lösts med moduler.

Frågan tangerar en annan, nämligen kommunens kompetensförsörjning: pensionsavgångar fram till 2025 gör att cirka 150 personer slutar. Den formella formuleringen sammanträdet mynnade ut i är att kommunförvaltningen ska ta fram en åtgärdsplan som ger förutsättningar för välfungerande kompetensförsörjning.

– I klartext: hur vi gör för att kunna rekrytera folk. Vi konkurrerar om ett fåtal människor med rätt kompetens, ska vi kunna rekrytera måste vi locka med en helhetslösning. Vi behöver ta fram en profil för att sticka ut. Vi kan exempelvis locka lärare till Nordanstig med en välfungerande, positiv skolmiljö. Inte bara med bra lokaler, utan även en skola som tillvaratar elevers behov och är entusiasmerande för personal att arbeta i, tror Tolander.

Ett första utkast bör bli klart innan sommaren, men Monica Olsson, (S), KS-ordförande, poängterar att det måste vara väl utfört:

– Det här måste komma i gång så fort som möjligt, men det får inte bli ett hafsverk.

Utöver att locka välutbildad personal till Nordanstig, kan kompetenshöjande åtgärder för dem som redan finns i organisationen bli aktuella.

– Det är ju människor som redan bor här, som vi kan behålla. Så det kan vara en del i ett kompetensförsörjningsprogram att bekosta vidareutbildning delvis eller helt.

– Även lönebildning är viktigt, så vi har nu lagt hela lönepotten i en och samma påse, för att kunna erbjuda högre löner då vi rekryterar till vissa poster, säger Stig Eng, (C), vice KS-ordförande.

Trion är eniga om att detta är något man ständigt behöver arbeta med:

– Alla kommuner utvecklar sina metoder. Vi kommer aldrig att bli färdiga, men vi behöver sjösätta planen så snart som möjligt.

Mer läsning

Annons