Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtgärder har vidtagits på Sörgården

Socialstyrelsen konstaterar i sitt förslag till beslut att det krävs flera åtgärder på Sörgårdens äldreboende i Bergsjö.
– Vi är på gång med det som Socialstyrelsen skriver i beslutsförslaget, säger Kia Zacco, verksamhetschef.

Annons

Socialstyrelsen har granskat Sörgården sedan en anmälan lämnades in 2010. Det är en anhörig till en boende som avled under 2009 som gjort anmälan. Anmälaren anser att det har funnits bristande rutiner och att bemötande inte har fungerat som det borde på äldreboendet. Det ska även ha funnits brister i planeringen och uppföljning av behandling samt av de medicinska åtgärderna. Socialstyrelsen har nu lämnat ett förslag till beslut i ärendet. Enligt patientsäkerhetslagen får inte Socialstyrelsen fatta något beslut om inte anmälaren och den som anmälan är riktad mot har chans att yttra sig över beslutet.

Socialstyrelsen vill att Nordanstigs kommun ska vidta flera åtgärder. Kommunen ska redovisa hur nämnden säkerställer att det går att följa patienternas vård och behandling i journalen. Och omsorgs- och lärandenämnden ska visa att det finns rutiner för riskbedömningar för att förebygga att patienter skadas.

– Jag anser att vi har gjort tillräckligt för att det här inte ska kunna hända igen, säger Kia Zacco, verksamhetschef.

Nämnden har tidigare under utredningen visat att kommunen har satt in utbildningsinsatser för att förbättra bemötandet inom vården. Utredningen visar också att nämnden har förbättrat de rutiner som gäller för bland annat dokumentationen. En del av bristerna som har påpekats har lett till att rutinerna har ändrats så att det är en läkare som ansvarar för patienterna på boendet, inte flera läkare som det har varit tidigare. Socialstyrelsen gör bedömningen att om kommunen gör de åtgärder som krävs ska de boende på Sörgården få sina behov och önskemål tillgodosedda.

Mer läsning

Annons