Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Andraklassare i Nordanstig har oroande låg läsförståelse: "Vi måste fånga upp barnen"

/
  • Eva Fors betonar att varje elev följs upp genom skoltiden, med olika test och intstrument, så undervisningen läggs på rätt nivå.

I våras testades kunskaper i läs-, ljud- och ordförståelse samt rättstavning hos Nordanstigs andraklassare. Resultatet visar att nära hälften av eleverna har mycket låg läsförståelse.

Annons

I mars i år fick 85 elever i andra klass göra ett screeningtest med ett välbeprövat verktyg kallat DLS – diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. Resultaten var splittrade, i samma klasser fanns både elever med högsta så kallat stanine (namnet på det värde som anges) och med mycket lågt staninevärde. Men det anmärkningsvärda är att hela 46 procent av Nordanstigseleverna hamnat i den allra understa tredjedelen av skalan i fråga om läsförståelse. När det gäller rättstavning och "samma ljud" är resultatet inte heller uppmuntrande – ungefär en tredjedel ligger i det nedersta skiktet.

Enligt skolchef Eva Fors finns flera förklaringar till resultaten, och en diskussion pågår huruvida DLS-screening är bästa metod, eller om andra verktyg stämmer mer överens med skolans arbete idag.

Läs mer om skolsituationen i Nordanstig inför skolstarten.

Kanske är Skolverkets instrument bättre. För någon form av kartläggning vill Eva Fors ha:

– Det som är bra med kartläggningar är att vi i tid upptäcker och får fatt i barn som vi behöver hjälpa och stödja. Vi måste fånga upp barnen i ettan och tvåan för att ge dem de bästa förutsättningarna så lusten till lärande består från ettan till nian.

Hur kan läsresultaten bli bättre hos era elever?

– Det här ser vi inte bara i Nordanstig, utan i hela landet. Barn läser generellt mindre idag. Vi behöver uppmuntra till läsning, jobba mer med böcker, berättande och fantiserande. Det är oerhört viktigt för barns lärande. Föräldrarna bidrar mycket – om man kan läsa en saga om dagen vore det jättebra. Vikten av att läsa för sitt barn är i dag större än tidigare, liksom att prata med sina barn.

Och hur ska ni använda de här resultaten?

– Testet är ett stöd för läraren för att veta om undervisningen är på rätt nivå, eller om något behöver förändras. Efter kartläggningen har lärarna jobbat med sina elever, och finns en tveksamhet till var eleven befinner sig i utvecklingen gör man om delar av kartläggningen i trean. Ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete är att ha koll på varje enskild elev. I trean kommer nationella prov, och varje elev har sin framgångstrappa.

Läs mer om Skolinspektionens krav i fjol, på Nordanstigs kommuns systematiska kvalitetsarbete.

– Vi måste aktivt jobba tillsammans vårdnadshavare, elev och skola för att skapa de bästa förutsättningarna. Vuxna, lärare och annan skolpersonal är oerhört viktiga – främst för de yngsta barnen, och vi får inte glömma förskolans och fritidshemmens betydelse. Blir man sedd och bekräftad som elev ger det de bästa resultaten.

Kommunstyrelsen har nu gett utbildningsutskottet i uppdrag att analysera resultaten av DLS-screeningen.

Mer läsning

Annons