Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lön i 15 år – utan att jobba en dag

/
  • Björn Mårtensson avgick som heltidspolitiker, kommunalråd, 2009.

15 års lön, i vissa fall 17, utan krav på motprestation – trots att du är fullt arbetsför. Så ser pensionsavtalet ut för äldre politiker i Hälsinglands kommuner, som än lever kvar. Men nu är det hårt kritiserade systemet på väg bort i alla hälsingekommuner.

Annons

En hårt kritiserat förmån är de så kallade politikerpensionerna, eller visstidspension efter 2003 års modell. Den innebär att den politiker som har haft politiska uppdrag på minst 40 procent (50 procent i Ovanåker) i minst tolv år och som avgår vid 50 års ålder kan få ut full visstidspension ända fram till sin ålderspension, utan att behöva söka jobb.

Ett exempel är Björn Mårtensson (C), som var kommunalråd i Ovanåker fram till 2009. Då åkte han fast för rattonykterhet och avgick. Han var då 52 år. Sedan dess har pensionen tickat på och värdet av den är nu uppe i runda slängar drygt två miljoner före skatt. Pensionen har höjts från 27 302 kronor/per månad år 2010 till 28 654 kronor/per månad år 2015.

– Jag tycker vi har följt de spelregler som gäller på kommunnivå. Ovanåkers kommun har följt Kommunförbundet. Jag går på ett avtal och nu har det kommit ett nytt avtal, som jag har varit med och beslutat om i personalutskottet/kommunstyrelsen, säger Björn Mårtensson.

Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som utformar förslag till pensionsavtal för politiker. I allmänhet används avtalen sedan av varje kommun.

Inför den här mandatperioden har alla Hälsinglands sex kommuner antagit de nya reglerna, som heter OPF-KL.

Avtalet liknar mer den vanliga A-kassan. Den förtroendevalda kan få pengar i högst tre år och ska aktivt söka efter nytt jobb under tiden, precis som alla andra arbetslösa.

Kostnaden för kommunen blir en så kallad pensionsavsättning på 4,5 procent av politikernas arvode.

Skulle du om det var möjligt välja att gå över till det nya avtalet, omställningsstödet, i stället?

– Nej, det är inte aktuellt. Man omfattas av olika avtal. Det här avtalet gällde heltidspolitiker, som jag var som kommunalråd, och då följer man det. Det gäller för alla förtroendevalda som har lämnat sina heltidsuppdrag. Så den frågan är hypotetisk, säger Björn Mårtensson.

Särskilt Centerpartiet genom Anders W Jonsson och Annie Lööf har drivit frågan om en förändring. Du lever inte som ditt parti lär?

– Jo, jag lever definitivt som jag lär. Avtal har olika giltighetstider och jag följer det här avtalet.

En före detta politiker som omfattas av det gamla avtalet (PBF) kan även driva ett eget bolag utan att visstidspensionen minskas. Det är möjligt genom att man i stället för lön tar ut aktieutdelning i sitt bolag. Enligt SKL:s rekommendationer är det helt i sin ordning att ha denna form av kapitalinkomster utan att de minskar beloppet på visstidspensionen.

– Jag har gjort det en gång. Men det är för lite inkomster i nuläget för att jag ska kunna göra det. Men det kan bli aktuellt igen genom att jag får en del uppdrag, säger Björn Mårtensson.

Även tidigare gymnasie- och utbildningsnämndens ordförande Åke Ahl (M) har politikerpension, eller visstidspension efter 2003 års modell.

– Jag tror allmänheten inte riktigt känner till att vi politiker inte har samma skyddsnät som vanliga arbetstagare. Jag är 60 år i dag och inte längre så attraktiv på arbetsmarknaden. Visstidspensionen är på så sätt ett bra skyddsnät. Kommunen har ju också betalat in de här pengarna under åren.

– Jag kan tycka att det både är bra och dåligt. Men jag tycker inte att man ska behöva gå från hus och hem för att man har varit politiker. Ska man få folk att bli politiker, så måste man även få folk att våga bli det också, säger Åke Ahl.

Han tror inte enbart det är en merit på arbetsmarknaden att ha varit politiker.

– Förr tror jag det var en merit att ha varit politiker. I dag kan det vara ett hinder också.

Även Björn Mårtensson har funderat över detta med politisk erfarenhet som merit.

– Jag trodde det skulle vara mer intressant för arbetsmarknaden att jag har en politisk bakgrund. För styrelseuppdrag och ideella uppdrag inom föreningslivet med mycket jobb och begränsade ersättningar är det dock en merit.

– Det är först på riks- och regeringsnivå som till exempel företag bedömer en politikers kontaktnät som värdefulla.

Det kommer att dröja innan omställningen märks i kommunernas kassor. Och det är inte ens säkert att det nya avtalet blir billigare för skattebetalarna. Det beror på hur många som kommer att nyttja omställningsförmånerna.

Dessutom är det många aktiva politiker som fortfarande åtnjuter det gamla generösare avtalet. Den som varit politiker under tidigare mandatperioder och fortfarande har uppdrag, får behålla de gamla villkoren.

Mer läsning

Annons