Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft tillåts på Våsberget

De överklaganden som lämnats in till mark- och miljödomstolen över tillståndet att få bygga vindkraftverk på Våsberget i Ramsjö avvisas av domstolen.

Annons

Domstolen hade att ta ställning till två överklagande, dels ett från naturskyddsföreningen i Ljusdal, dels ett från en privatperson.

I båda överklagandena hade man argumenterat för att inte tillräckliga hänsyn tagits till förekomsten av rovfåglar i området.

Vågbergets vindkraft AB har av miljöprövningsdelegationen fått tillstånd att bygga en gruppstation med åtta vindkraftverk på Våsberget. Utöver det tillkommer tillfartsvägar, transformatorstation och ledningar. Vindkraftverken får maximalt byggas till en höjd av 175 meter.

I överklagandena har bygget av fem av de åtta vindkraftverken ifrågasatts. Två av dessa vindkraftverk ligger i närheten av ett fjällvråksbo, vilket också kungsörn kan häcka i. En boplattform för kungsörn finns mitt i det planerade området, vilken påverkas av tre av de åtta vindkraftverken.

Domstolen anser att natur- och miljöaspekterna är prövade i miljöprövningsdelegationen och det föranleder inte domstolen att göra en annan bedömning.

Därför avvisas båda överklagandena.

Eftersom två instanser funnit att planerna för utbyggnad av vindkraft på Våsberget är tillåtliga låter domstolen Våsbergets vindkraft AB att nyttja tillståndet innan beslutet vunnit laga kraft.

Mer läsning

Annons