Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Preem i Färila polisanmält för miljöbrott – dieselläcka har förorenat mark

/
  • Diesel har läckt ut från en cistern på Preem i Färila. Företaget har polisanmälts av kommunen.

Kommunen har anmält bensinstationen Preem i Färila till polisen. Detta efter att diesel under ett år har läckt ut från en bränsletank och därefter runnit till en grannfastighet.

Annons

Det var i början av september som ett klagomål om dieselläckage vid Preems station i Färila inkom till miljöenheten. Vid besök på plats noterades att stora mängder diesel fanns på marken bredvid dieselcisternen. Drivmedlet har även runnit vidare från brunnen mot en fastighet nedanför. I slänten saknades vegetation och där luktade kraftigt av diesel.

Läs också: Många miljöbrott förblir olösta: "Våra resurser räcker inte till"

Efter besöket tog miljöenheten beslut om att förbjuda påfyllning i tanken tills företaget hade gjort något åt läckan.

Anläggningen klassificeras som riskklass 1, vilket innebär stor risk för allvarliga konsekvenser av en förorening. Bensinstationen ligger alldeles intill bostadsbebyggelse och bara 160 meter från Ljusnan, samtidigt som marken består av genomsläppliga jordarter, vilket gör att föroreningar lätt sprider sig vidare.

Enligt information till miljöenheten ska företaget under en tid ha vetat om läckaget men inte gjort något åt det eller kontaktat tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens miljöenhet. Kommunen har därför polisanmält Preem för brott mot miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Miljöenhetens bedömning är att Preem genom bristande hantering och egenkontroll har orsakat föroreningen till mark och eventuellt grundvatten.

Läs också: Bytte olja i bilen över dagvattenbrunn

Bränsleläckaget kan enligt utredningen ha berott på ett felaktigt sätt att pumpa in diesel i cisternen. Ett trasigt lock kan också ha bidragit till problemet.

Preems pressansvarige, Tove Grönkvist, har inte hört uppgiften om att läckaget har pågått en tid innan det påtalades för miljökontoret. Hon har inte heller blivit informerad om kommunens polisanmälan.

– Vi har sedan september haft en kontinuerlig dialog med miljöenheten i Ljusdal. Vi tar alltid vårt fulla miljöansvar och återställer skadan oavsett polisanmälan eller inte, säger hon.

Preem har nu anlitat ett saneringsföretag som ska analysera jordprover, schakta bort jordmassor samt genomföra övriga saneringsåtgärder på två fastigheter som ligger nedanför bensinstationen.

Läs också: Antalet fällda för miljöbrott ökar

Mer läsning

Annons