Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt naturreservat på förslag i Ljusdals kommun

/
  • Lunglaven är en hotad art, men växer i det som ska bli Finnbrännabäckens naturreservat.

Länsstyrelsen vill bilda ett nytt naturreservat i Ljusdals kommun. Det kommer att heta Finnbrännabäckens naturreservat och är ute på remiss till slutet av februari.

Annons

Finnbrännabäckens naturreservat ligger strax intill Finnbrännans naturreservat, två mil sydväst om Järvsö och fyra kilometer söder om Harsa. Området är nära 20 hektar stort och har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Det består till större delen av äldre skog med många gamla och grova barr- och lövträd.

Genom området rinner flera små bäckar, och källor bildas där grundvatten trycks upp mot markytan. Den gamla granskogen står därför på fuktig mark, vilket enligt länsstyrelsen ger området särskilt höga bevarandevärden. Där finns också gott om död ved och mossövertäckta stubbar i olika nedbrytningsstadier.

Många signalarter, vilka används för att upptäcka områden med höga naturvärden, finns i området. Gullpudra, dvärghäxört, tolta och flera orkidéer, som spindelblomster, korallrot och tvåblad är några som har hittats. Lunglaven, som har klassats som nära hotad i den svenska rödlistan, växer där, samt även andra lavar, svampar och mossor som gammelgranslav, korallblylav, mörk husmossa, röd trumpetsvamp.

Det blivande reservatet ligger i närheten av Finnbrännans naturreservat samt Andersvallsslåtten, som blev naturreservat i höstas. Länsstyrelsen anser att området är av stort värde för bevarande av den biologiska mångfalden och behöver skyddas för att tillgodose behovet av orörda skogsområden och bevara skogslevande djur och växter.

Marken ägs av tre privata markägare. Åtkomsten till skogsområdet har länsstyrelsen löst genom att skriva ett intrångsavtal med dem.

Ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet är nu ute på remiss hos diverse myndigheter och organisationer samt Ljusdals kommun. Länsstyrelsen tar emot synpunkter fram till den 22 februari 2016.

Äntligen! Nu finns Helahälsingland som app. Ladda ner här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik

Mer läsning

Annons