Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya planer behövs i Järvsö och Färila

Järvsö och Färila är i behov att få sina översiktsplaner fördjupade. Det anser samhällsutvecklingsförvaltningens plan- och byggenhet.

Annons

Bäst-före-datumet för de fördjupade översiktsplanerna för Järvsö och Färila gick ut 2003. Därför är det hög tid att man nu tar fram nya översiktsplaner för dessa orter. Men med tanke på att Järvsö upplever ett större bebyggelsetryck och att fler detaljplaner där antagits under senare år bör arbetet med översiktsplan för Järvsö utföras före Färila, anser plan- och byggenheten.

En fördjupad översiktsplan har en fördel då den blir mer detaljerad än den översiktsplan som omfattar hela kommunen. En sådan översiktsplan ska minst en gång under en mandatperiod prövas av kommunfullmäktige.

Den nu gällande kommunomfattande översiktsplanen antogs 2010. Det skapar förutsättningar för att kunna göra fördjupningar och tillägg till översiktsplanen under innevarande mandatperiod.

Översiktsplanen för hela kommunen pekar ut tätortstriangeln Ljusdal, Färila och Järvsö som ett område med speciell växtkraft. Järvsö är där utpekad som kommunens centrum för turism och besöksnäring både sommar som vinter, turistboende i området ska utvecklas med bland annat hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och fritidshus. Grönområden och nya områden för boende finns inte utpekade i den kommunala översiktsplanen.

Plan- och byggenheten betonar att en förnyad översiktsplan för Järvsö på ett bättre sätt ska forma riktlinjerna för hur man ska stärka Järvsös framtida profil.

Om plan- och byggenheten får uppdraget att ta fram en sådan översiktsplan för Järvsö ska ett nytt förslag kunna vara färdigt för antagande under innevarande mandatperiod.

Mer läsning

Annons