Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvårdsverket vill stoppa Älvho kraftverk

Naturvårdsverket säger nej till Orsa Besparingsskogs nya kraftverksbygge vid Älvho. Åtminstone som handlingarna ser ut i dag.

Annons

Det är miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som avgör kraftverksärendet.

Orsa Besparingsskog har kompletterat sin miljökonsekvensbeskrivning och myndigheter som länsstyrelsen, kommuner och Naturvårdsverket har fått yttra sig i ärendet.

Med undantag för Vassjöån anser Naturvårdsverket att det saknas alternativ för hur tilloppskanalen kan korsa biflödena till Ore älv. Naturvårdsverket saknar också tydlig redovisning av andra åtgärder för att minska påverkan på vattenföring, öringsbestånd och bottenfauna i Ore älv och de berörda biflödena.

Bland annat varnar Naturvårdsverket för en torrläggning av huvudfåran mellan dammbyggnaden och Vassjöån om den föreslagna minimitappningen i det sistnämnda vattendraget tillåts.

Naturvårdsverket anser att Orsa Besparingsskog borde ha tagit fram alternativa lösningar där biflödenas vatten inte tas i anspråk av kanalen utan leds vidare i sina ursprungliga fåror.

Det statliga verket delar heller inte sökandens uppfattning om att verksamheten skulle medföra ökade naturvärden eller bidra till att miljökvalitetsmål uppnås.

Enligt rådmannen Torgil Melin, miljödomstolen, Nacka tingsrätt, ska Orsa Besparingsskog svara på yttrandena över kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen senast den 26 mars.

Mer läsning

Annons