Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motion väckte känslor i fullmäktige

Om en motion ska vara besvarad eller bifallen. Den frågan vållade den längsta debatten vid måndagskvällens kommunfullmäktige i Ljusdal. 21 inlägg gjordes innan fullmäktigemajoriteten avgjorde att motionen skulle anses vara besvarad

Annons

Motionen hade lämnats in av Leif Hansen (SRD) och gällde kommunala insatser vid företagsetableringar och sysselsättning i kommunen. Bakgrunden var vårens besked att Färilasågen och Kährs golvfabrik i Ljusdal skulle läggas ned och ett stort antal arbetare därmed skulle mista jobben.

Motionen vållade en hel del huvudbry för ledamöterna eftersom den innehöll många att-satser och skiftade mellan strategiska planer och mål, marknadskrafternas påverkan på samhället, kommunledningens och Närljus insatser för att rädda jobben, vem som skulle ha uppdraget att verka för företagsetableringar med mera.

Att Närljus har en handlingsplan får inte statiskt påverka arbetet när en större kris inträffar på den lokala arbetsmarknaden. Det var andemeningen i Leif Hansens första inlägg, Han menade att det skulle finans utrymme för att omedelbart sätta till alla klutar för att rädda det som räddas kan. Det inlägget kom sedan att bli starten för en debatt om kommunledningen och Närljus gjort tillräckligt för att lindra effekterna av nedläggningsbesluten och om kommunstyrelsen skulle påta sig uppdraget att sköta kontakterna i stället för Närljus.

Det var flera talar som ställde sig upp och stöttade en del av motionens innehåll och menade att den därmed skulle bifallas. Det gällde Bodil Eriksson (FP), som ansåg att motionen i sak var viktig och att hon hoppades att politikerna i allmänhet tog lärdom av det inträffade.

– Intentionerna i motionen är viktiga och bra, sade hon och stämde in i Leif Hansens bifallsyrkande.

Även Kenneth Forsell (V) och Rolf Paulsson (SRD) yrkade bifall till motionen.

Sedan var det flera talare, Marit Holmstrand (S), Maj-Britt Tönners (C) och Jan Hedlund (M) som stod upp till försvar för kommunledningens och Närljus insatser.

– De har jobbat mycket hårt och bra, konstaterade Maj-Britt Tönners och menade att ingen skugga ska falla över deras insatser.

När man till slut var beredd att gå till beslut så blev motionen besvarad, inte bifallen.

Mer läsning

Annons