Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöhänsyn viktig inför vägbygge

Just nu planeras ett arbete som ska möjliggöra hastighetshöjningar längs riksväg 84. Det finns dock många viktiga miljöaspekter att ta hänsyn till, menar Länsstyrelsen i ett yttrande.

Annons

Trafikverket har utrett förutsättningarna för att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs riksväg 84 mellan Kårböle och Älvros. Åtgärderna, som bland annat innebär breddning av vägbanan och rensning av sidoområden, ska möjliggöra hastighetshöjningar längs vägsträckan som säsongsvis trafikeras hårt av fjällturism.

Byggstart bedöms enligt Trafikverket kunna ske någon gång under 2017. Som en första formell del i vägplaneringsprocessen har ett samrådsunderlag tagits fram för att belysa olika förutsättningar avseende till exempel trafik, miljö och markanvändning. I detta samrådsunderlag har nu Länsstyrelsen lämnat ett yttrande.

– Vi har gjort bedömningen utifrån de skyddsvärden som finns, säger Helena Dahlberg, Länsstyrelsen Gävleborg.

I yttrandet menar man att åtgärderna längs sträckan måste utföras med extra stor hänsyn till de många naturvärden och fornlämningar som finns där. Vägens sträckning går delvis genom naturvårdsprogrammet Skålåns dalgång med mycket högt skyddsvärde. Bland annat finns flodpärlmusslor och flodkräftor i vattensystemen i området som anses vara viktiga att skydda.

– Exempelvis flodkräftor är känsliga för smittor som kan spridas via maskiner från andra vattendrag, säger Helena Dahlberg.

Samrådstiden för projektet går ut 17 augusti. Efter det kommer Trafikverket att ta fram ett planförslag i form av en så kallad samrådshandling.

Mer läsning

Annons