Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mätning gjord – visar på förhöjt buller

/

Det har kommit in flera klagomål på buller från Svartvallsbergets vindkraftpark och bolaget tvingades att göra en mätning nära verken för att se hur bullret sprids.
Nu har mätningen gjorts, men den har inte verifierats så man vet fortfarande inte hur ljudbilden vid närliggande hus ser ut.

Annons

För att en mätning ska kunna genomföras krävs rätt väderförutsättningar. Därför har mätningen av bullernivåerna från vindkraftsparken på Svartvallsberget dröjt, men nu är de genomförda och en rapport har lämnats in till Länsstyrelsen.

Om det visar sig att kraftverken bullrar för mycket måste bolaget ta reda på varför det finns problem, vid vilka väderförhållanden de uppstår och vad man kan göra åt det.

– Vid flera tillfällen runt om i Sverige har man märkt att man har ställt in vindkraftsverken fel så att det låter annorlunda än vad de borde, säger Simon Åkerman vid Länsstyrelsen.

Upp till 40 decibel får det låta vid huset. Det är en nivå som är framtagen med vetenskapliga metoder och bygger på hur många som känner sig störda vid en viss bullernivå.

– Man ska ha klart för sig att vindkraftverken riskerar att låta, man riskerar att få en ny ljudbild vid sin sommarstuga eller hus. Men det är inte säkert att de därför strider mot de villkor eller krav som är satta. Tyvärr är det så, säger Simon Åkerman.

Det innebär att en viss procent av de närboende förmodligen kommer att bli störda vid den nivån.

– Hur man upplever buller är personligt. Det har att göra med hur bullret låter, vilka frekvenser det har och hur mycket omgivningen låter. 40 decibel på en tidigare tyst plats kan upplevas högre än i ett redan påverkat område, säger Simon Åkerman.

Den mätning som gjorts av kraftbolaget vid vindkraftverken på Svartvallsberget visar hur mycket det bullrar precis i anslutning till verken. För att skapa sig en bild av hur mycket det bullrar vid husen i närheten måste en beräkning göras. Bolaget har räknat på resultaten och kommit fram till att bullernivåerna varit något över det tillåtna.

Men då uppgifterna inte är verifierade har beräkningen inte skickats in till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har regelbunden kontakt med vindkraftsbolaget, och har gjort det tydligt att resultaten bör verifieras och beräkning lämnas in. Något föreläggande har dock inte utfärdats ännu.

– De har kommit in med en åtgärdsplan, som de påbörjade vecka 26. Den är inte så utförlig som vi skulle önska, men den visar att de kommer vidta åtgärder, säger Simon Åkerman.

LÄS MER: Kraftbolaget utför åtgärder på Svartvallsberget.

Mer läsning

Annons