Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill planera för bostäder på Östernäs: "Men det finns föroreningar"

Nu vill Ljusdals kommunledning att Östernäs ska detaljplaneras för bostäder. Detta trots att man tidigare har ansett området vara alltför förorenat och översvämningsrisken för stor. Men länsstyrelsen är tveksam till den eventuella ändringen.

Annons

– Då måste de visa att de kan göra det på ett säkert sätt så att det inte finns några risker, säger Inger Kindvall på länsstyrelsens miljöenhet.

Sedan 2009 omfattar detaljplanen för Östernäs plats för park samt kvartersmark för handel, kontor och idrott. Av dessa har bara parken genomförts. Enligt ett förslag till samhällsutvecklingsutskottet nästa vecka ska förvaltningen få i uppdrag att utarbeta ett nytt planförslag som även ska innefatta bostäder.

Länsstyrelsen har tillsyn av det förorenade området vid Östernäs. Föroreningarna kommer från den tidigare sågverksamheten och tjärframställningen på området. Enligt Inger Kindvall är de värsta föroreningarna på Östernäs sanerade.

– Men det finns föroreningar ganska djupt ner i marken, 3-5 meter. Sedan har man hittat förhöjda föroreningshalter i grundvattnet. Detta följs upp med ett kontrollprogram av dräneringsvattnet.

Parkområdet har länsstyrelsen tillstyrkt med villkor att marken höjdes en bit över den ursprungliga marken.

– Vid lekplatsen ska det vara skyddat mot marken, så att det inte finns möjlighet till direktkontakt med den ursprungliga marken. Hela området ska täckas med en halv meter rena massor, vilket också står i detaljplanen.

Men om det ska byggas bostäder på platsen kommer kraven att ökas väsentligt.

– Då får man se över hela situationen och se vad som är acceptabelt om det ska bli bostäder och folk ska vistas där mycket mer. Marken är sanerad till mindre känslig markanvändning vilket betyder att man kan vistas där, men inte bo där.  

Förutom föroreningarna finns det mycket vatten i marken, vilket kan ställa till med problem.

– Det kanske också sätter stopp för bostäder. Vattennivån varierar över året i Kyrksjön, säger Inger Kindvall.

Vad måste kommunen göra för att visa att det är säkert?

– Det är kommunens som har planeringsansvar och de får komma med förslag. Ett förslag till ny detaljplan kommer sedan att granskas av länsstyrelsens planenhet.

Enligt kommunchefen Claes Rydberg vill man undersöka möjligheten att bygga bostäder på Östernäs eftersom Ljusdalshem har visat intresse för området.

– Vi behöver bostäder och vi har bett Ljusdalshem att fundera på olika möjligheter att se till att vi får fler bostäder. Då har detta kommit upp.

Mer läsning

Annons