Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

JO hävdar fel i jävsfråga i Ljusdal

Justitieombudsmannen, JO, anser att förvaltningsrätten i Falun gjorde fel när den inte tog ställning till jäv som hävdades i ett alkoholärende i Ljusdal.

Annons

När omsorgsnämnden gav företaget bakom krogen en varning överklagades beslutet och krogägarna hävdade att en ledamot i nämnden hade varit jävig.

Förvaltningsrätten tog själv inte ställning till jävsfrågan utan skickade tillbaka målet till Ljusdals kommun för ny handläggning.

Omsorgsnämnden i Ljusdal hävdade att det inte fanns något som styrkte jäv, att det borde redas ut med förvaltningsrätten utan ny handläggning. Eftersom det inte går att överklaga förvaltningsrättens beslut JO-anmälde omsorgsnämnden förvaltningsrätten i januari 2014. Beslutet fattades samma dag som nämnden tog nytt varningsbeslut mot krogen.

JO ser brister i domen hos förvaltningsrätten och hävdar att förvaltningsrätten själv skulle ha bedömt jävssituationen:

"Först om så hade varit fallet skulle rätten ha tagit ställning till om det överklagade avgörandet skulle undanröjas och målet återförvisas till nämnden".

Vid ett sådant här tillfälle ska rättegångsbalkens reglering av frågor om rättegångsfel vara vägledande också inom förvaltningsprocessen, anser JO.

Samtidigt skriver JO i beslutet att gällande rätt inte framgår alldeles tydligt av lagtext eller andra rättskällor. Därför behövs det inte riktas kritik mot förvaltningsrätten, anser JO och ser inga skäl till några ytterligare uttalanden eller åtgärder.

Förvaltningsrätten hävdar att kommunen borde ha prövat jävsinvändningen innan beslut i sakfrågan togs. Förvaltningsrätten anser att det inte utretts tillräckligt för att pröva frågan som andra instans och att det därför var bäst med en ny handläggning.

Mer läsning

Annons