Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Granne överklagar strandskyddsdispens i Järvsö

/
  • En fastighetsägare har överklagat en grannes strandskyddsdispens som denne fått för att bygga ett enfamiljshus i Järvsö.

En överklagan angående strandskyddsdispens för byggandet av ett hus har nått Länsstyrelsen Gävleborg. En man anser att det finns avvikelser från kraven som ligger till grund för dispensen.

Annons

Den 22 april 2010 beslutade myndighetsnämnden i Ljusdals kommun att bevilja strandskyddsdispens för byggandet av ett enfamiljshus i Järvsö.

I beslutet slås fast att tomtplatsen måste markeras tydligt med en häck eller ett staket. Något som en fastighetsägare i närheten anser inte har gjorts ordentligt och inte heller inom den tidsram som fanns.

Läs även: Länsstyrelsen överprövar Bosse Hedins beviljade strandskyddsdispens i Seko-härvan

Enligt miljöbalken "upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft".

Så här skriver den klagande fastighetsägaren om det i den anmälan om avvikelser som denne lämnat till myndighetsnämnden i Ljusdals kommun:

"Gällande tomtplatsens häck eller staket, så hade arbetet inte påbörjats inom två år så som godkännandet föreskriver. Inför tillsynsdatumet den 10/6 2015 hade /.../ skyndsamt planterat en gles rad med granplantor i cirka 10 till 15 centimeters storlek på den östra sidan av tomtplatsen och endast denna sida".

Myndighetsnämndens svar blev att ärendet avskrivs utan åtgärd och bland annat att "den häck som skall markera tomtplatsen har planterats men ej växt upp till önskad storlek".

Mannen som skickat in skrivelsen accepterade inte beslutet. Den 1 december nådde en överklagan Länsstyrelsen Gävleborg.

Läs också:

Kommunen nekade strandskyddsdispens – nu upphävs beslutet

Gjorde fritidshus av lada vid stranden – nu måste den återställas

Mer läsning

Annons