Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lång process för tillstånd

För drygt tre år sedan började nya regler att gälla för att underlätta tillståndsprocessen för vindkraft och undvika dubbelprövningar. Men ledtiderna har inte blivit kortare. Tvärtom.

Annons

– Vi är inte på något vis emot att det ska vara en rättssäker process. Men det som kan vara frustrerande är när vi upplever att ärenden bara ligger i högar och väntar på behandling. Om de tiderna kan kapas är mycket vunnet för alla inblandade, säger Per Witalisson, vd på Eolus Vind AB.

Det tar i genomsnitt 139 veckor, alltså över två och ett halvt år, att få tillstånd för en anläggning som producerar förnybar el. Omkring 59 veckor består av handläggningstid.

– Utöver detta så tillkommer ytterligare tid om ett ärende blir överklagat till nästa instans, vilket är ganska vanligt. Den faktiska tiden till dess att man kan fatta ett investeringsbeslut är ofta betydligt längre, säger Per Witalisson.

Energimyndigheten anser att det hela tar för lång tid. Och för att effektivisera tillståndsprocessen och korta handläggningstiderna menar de att det krävs flera åtgärder.

På senare år har antalet vindkraftsärenden hos tillståndsmyndigheterna ökat kraftigt. Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndighetens vindenhet, påpekar att länsstyrelser och mark- och miljödomstolar behöver mer resurser för att kunna hålla handläggningstiderna nere. Per Witalisson är av samma uppfattning.

– Vi vet hur det ser ut på tillståndsmyndigheterna, de behöver mer resurser. Det är viktigt för utbyggnaden av vindkraftverk att ledtiderna kortas, säger han.

Han förklarar också att både handläggningstiden och den övriga tillståndsprocessen i hög grad skiljer sig åt mellan olika kommuner och länsstyrelser.

– Vi är alltid otåliga. Det vi vill är att bygga. Och ju längre tid det tar, desto mer kostar etableringarna. Investeringarna styrs lätt åt det håll där processen går som enklast, säger han.

Nya regler för prövning av vindkraftverk började gälla den 1 augusti 2009. Enligt de nya bestämmelserna ska den samlade prövningen ske vid miljötillståndsprövningen. De förra kraven enligt plan- och bygglagen på detaljplan och bygglov, slopas därför i huvudsak när en planerad vindkraftsanläggning fått tillstånd enligt miljöbalken.

För vindkraftverk som inte är så stora att de kräver tillstånd, finns fortfarande kraven kvar på bygglov enligt plan- och bygglagen och anmälan enligt miljöbalken. Kravet på detaljplan finns också kvar när vindkraftverk avses uppföras i områden där det finns en stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar.

Syftet med de nya reglerna var att underlätta tillståndsprocessen.

– Men ledtiderna har inte kortats. Det man gjorde 2009 var att ta bort dubbelprövningen, för att det inte skulle behövas bygglov och miljötillstånd för mindre etableringar. Men samtidigt införde man ett kommunalt veto. Och det har gjort att det tar tid, säger Per Witalisson.

Också Energimyndigheten pekar på att kommunernas veto mot vindkraft ofta lett till längre tillståndsprocesser. De föreslår att en vägledning tas fram för kommunernas handläggning av ärenden.

Enligt Maria Stenkvist är ett stort problem att de ansökningar som lämnas in till tillståndsmyndigheterna i många fall är bristfälliga och behöver komplettering.

– Det kan ta väldigt lång tid och är en av anledningarna till att ledtiderna har ökat de senaste åren, säger hon.

Syftet med vägledningen ska göra det lättare för alla projektörer att göra rätt redan från början i processen.

– Där skulle framgå vilka krav myndigheterna ställer på en tillståndsansökan och hur ett samråd ska gå till, säger Maria Stenkvist.

Mer läsning

Annons