Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftsfråga väckte debatt

/
  • Centerpartisterna Sven Bergström och Stefan Bäckström var, precis som andra fullmäktigeledamöter, positiva till den nya naturvårdsplanen.

Alla var positiva till den reviderade naturvårdsplanen. Men innan kommunfullmäktige enhälligt beslutade att anta naturvårdsplanen var diskussionen livlig, särskilt när vindkraften kom på tal.

Annons

Nytt år, nya debattkrafter. När kommunfullmäktiges ledamöter sammanträdde för första gången i år var diskussionen stundom livlig.

Frågan om Hudiksvalls nya naturvårdsplan lockade in flest i debatten. Ledamöterna tycktes vara överens om det positiva med naturvårdsplanen. Men det dröjde innan kommunfullmäktige gick till beslut.

Syftet med naturvårdsplanen är att slå fast hur kommunen ska agera i frågor som rör naturvård. I planen har ett antal områden från översiktsplanen för Hudiksvalls kommun lyfts ur och belysts. Dellenbygden, Svågadalen och Hudiksvalls kustområde är tre områden som är av riksintresse för naturvård, och som ett hot mot dessa områden nämns vindkraften.

Eva Myrgren (C), Njutånger, ställde frågan om de som arbetat med naturvårdsplanen vet att vindkraft är ett hot, eller om det är något de tror. En svår fråga, medgav Åsa Terrent innan hon förklarade hur resonemanget gått:

- Vindkraften är kanske inget enskilt hot mot en växt i ett annat mindre område. Vi har tagit med de stora riksintresseområdena för naturvård, sade hon.

Med tillägget att det är "ovarsam exploatering av" vindkraft som är ett hot mot naturvårdsområdena, beslutade ett enigt kommunfullmäktige att anta förslaget till naturvårdsplan.

- Man kan konstatera att det finns fantastiska naturområden, riktiga smultronställen, i denna kommun. Dokumentet i valda delar borde ges ut i något slags populärversion så att det blir ett levande dokument för medborgarna, sade han.

Mer läsning

Annons