Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säkerhet och bättre hälsa för barnen

Ett brett samarbete inom Hudiksvalls kommun ska skapa både bättre hälsa och säkrare trafikmiljö för skolbarn.

Annons

Arbetet med skolvägsplaner pågår på bred front sedan 2013. Planerna tas fram av respektive skola, med hjälp och stöttning från kommunens planeringsavdelning. Det är upp till varje skola om de vill vara med.

– När skolvägsplanen är inlämnad hålls ett möte för att gå igenom vad som behöver göras, säger Anna Backlin, processledare för säkra skolvägar i kommunen och Region Gävleborg.

De första skolvägsplanerna är framtagna. Västra skolan har hunnit lämna in bygglovsansökan för att kunna sätta upp cykelställ på lämpliga platser vid skolan, flytta nuvarande avlämningsplats och göra om personalparkeringen. På Näsvikens skola väntar man på en diskussion med rätt instanser på kommunen om vilka åtgärder som behövs.

– Det är viktigt att ta det här i flera led så att det blir bra och rätt, säger Anna Backlin.

Sida vid sida med de rent praktiska och tekniska lösningarna som avlämningsplatser, övergångsställen och cykelbanor pågår ett digert arbete med att ändra beteenden.

– Vi jobbar parallellt med att få barnen att gå och cykla mer till skolan. Det leder till många positiva saker.

Forskning visar på många fördelar med att barnen rör sig innan skolan börjar för dagen. Anna Backlin räknar upp exempel som bättre inlärningsförmåga, friskare, piggare och mer självständiga barn.

– Vissa åtgärder behöver kanske inte genomföras om man lyckas med beteendeförändringarna. På sikt behövs kanske inte så mycket utrymme för bilar omkring skolorna, till exempel.

Elevernas trivsel och inflytande ingår i arbetet med skolvägsplanerna. I materialet som skolorna får använda sig av när de tar fram sin plan finns enkäter till både barn, föräldrar och personal. Barnen får fylla i uppgifter om bland annat hur de tar sig till och från skolan, hur långt det är hem och hur de själva skulle vilja ta sig till skolan.

Tjänstemän från lärandeförvaltningen och tekniska förvaltningen har kommit i gång med ett samarbete och från politiskt håll ser man positivt på skolvägsplanerna.

– Jag tror att det här fungerar väldigt bra. Hur långt vi kan gå är ju alltid en fråga om resurser, men så fort vi ska göra något ska vi ha skolvägsplanerna i åtanke. Man vill ju egentligen inte ha bilar ända upp på skolgården, säger Annika Huber (S), ordförande i tekniska nämnden.

Lärandenämndens ordförande Gerd Olsson (S) är också mycket positiv till arbetet.

– Vi följer upp det här. Det finns inga pengar avsatta från oss separat, däremot bidrar lärarna med arbetsinsatsen.

Arbetet med skolvägsplaner är inte begränsat till Hudiksvalls kommun, utan pågår i hela länet i olika skeden av processen.

– Vi jobbar för att politiker, tjänstemän och föräldrar ska ha med det här tänkesättet. Det är viktigt att alla tar ansvar för en hållbar utveckling och sätter barn och unga i centrum när det gäller samhällsutvecklingen, vilket är mycket positivt för samhällsekonomin. Alla i samhället ska vara med när man gör något, säger Anna Backlin.

Mer läsning

Annons