Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rusta till nytt köpcenter

Varuhuskedjan Rusta har anmält intresse för att etablera sig i Medskogsområdet vid infarten till Hudiksvall. Men än finns hinder för affären.

Annons

Markägaren Roph Invests Henrik Fredriksson är mycket kritisk till att man inte förrän nu fått veta att en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig innan det kan bli tal om en affär.

Bilmetro, som ligger i startgroparna i bygget av sin lastbilsanläggning, håller till på södra sidan av E4/R84, och till den norra sidan har Biltema, OKQ8 och hamburgerkedjan Max anmält intresse. I den preliminära skiss över Medskogsområdet som markägarna Roph Invest tagit fram är nu ytterligare en lokal uppbokad – Rusta.

- Vi är i princip överens, och de har sagt att de vill öppna nästa höst, säger Henrik Fredriksson, en av fyra delägare i Roph Invest.

Enligt Rustas etableringschef Lars Samuelsson räknar de med att anställa cirka 15 personer i fall de öppnar i Hudiksvall.

Men för ett par dagar sedan kom ett yttrande från Länsstyrelsen som satte hela tidsplanen ur spel, menar Henrik Fredriksson. Kommunen hade bedömt att den nya detaljplanen "kan antas medföra betydande miljöpåverkan" och därför var det nödvändigt enligt lag att göra en miljökonsekvensbeskrivning, en så kallad MKB. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning.

Roph Invest har nu kontaktat en konsultfirma för att försöka få till stånd en MKB så snart som möjligt, men det är inte gjort i en handvändning.

Länsstyrelsens yttrande utgår från miljöbalken, och några av kraven som Roph Invest nu måste uppfylla är att utreda alternativa lokaliseringar, motivera varför just Medskogsområdet är det bästa för handel, vilka följder får det för centrumhandeln och hur påverkar det miljön.

- Det där finns inget att säga om, är det nödvändigt enligt lag så är det, säger Henrik Fredriksson.

- Däremot är jag mycket kritisk till att vi åläggs att göra så omfattande utredningar så sent in i processen. Varför kom inte det här upp när vi ansökte om kompletteringen av detaljplanen i april/maj? Det har ju uppenbarligen förekommit en diskussion mellan tjänstemännen och länsstyrelsen, men vi har inte vetat något.

Nu riskerar man ett beslut mitt i vintern och då blir det svårt att påbörja plan- och markarbeten. Det i sin tur kan leda till att de företag som visat intresse inte kan hålla sina investeringsplaner och drar sig ur, menar Henrik Fredriksson.

Jonas Olsson, planingenjör på Hudiksvalls kommun, säger att han, kommunekologen och Miljökontoret tillsammans kom fram till att det fanns behov av en konsekvensbeskrivning.

- Roph Invest har lämnat in en trafikutredning baserad på att det blir handel i hela området, och man uppskattar antalet bilar per dygn till 4 000. 2 500 till norra sidan och 1 500 till södra.

Det man sedan tog fasta på var frågan hur ökad trafik och ökade utsläpp går ihop med de lokala och nationella miljömålen.

- Det här var bara en första bedömning att det finns risk för betydande påverkan, säger Jonas Olsson.

B

Mer läsning

Annons