Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rännkullarna ska sparas

/

Rännkullarnas sydsluttning i Enånger blir nytt naturreservat. Sveaskog äger området.

Annons

Det ska bildas ett nytt naturreservat i Enånger. 68 hektar skog vid Rännkullarna, söder om Storåsen i Enånger ska få åldras naturligt. Vägen till det nya reservatet går förbi Boda viltstation och sen är det en avtagsväg söderut.

Sydsluttningen på Rännkullarna är skogsbevuxen med flera branta partier. Sannolikt växer det tibast, olvon, skogsknipprot, skogssvingel och lind i området. Sällsynta arter som tallört knärot, solfjäderlav och skuggnål förekommer samt gelélavar på flera träd. Den ovanliga svampen asptagging har påträffats. Den har sin huvudsakliga utbredning i Gävleborg och är mycket sällsynt utanför länet.

Höga aspar växer vid branten. Det är inte så lättillgänglig terräng att gå där men det går att ta sig fram en bit.

Länsstyrelsen berättar i sitt förslag, som nu gått ut på remiss till Hudiksvalls kommun, att det finns spår från senaste istiden i området. Dels högsta kustlinjen 240 meter över havet på berget och dels klapperstensfält med runda stenar. Barrskogen är mycket lövrik. Äldre bestånd av gammal tallskog finns kvar. Vid området mellan vägen och sydsluttningen finns löv, asp och lönn.

Statliga Sveaskog äger skogsområdet och det är ett av de 34 områden i Gävleborgs län som ingick i de skyddsvärda statliga skogar som hittades i en inventering av Naturvårdsverket och länsstyrelserna för fyra-fem år sedan.

Områdena kan avsättas som naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning till Sveaskog.

I naturreservatet får inget skogsbruk bedrivas och naturliga processer ska ha sin gång. Det ska även sättas upp informationstavlor med information till allmänheten.

I Hudiksvalls kommuns översiktsplan från 2008 så ingår naturreservatet i ett naturvårdsområde som är botaniskt intressant.

Mer läsning

Annons