Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positivt samråd om sodapannan

/

Minskade utsläpp men längre bullertid blir följden av satsningen på ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk. Det var några detaljer som avslöjades under gårdagens samrådsmöte i gamla järnbruket.

Annons

Investeringen handlar om 2,3 miljarder kronor och en effektiv byggtid på två år. Beslutet om satsningen i Iggesund är bara två veckor gammalt, och trots att vissa utredningar redan är klara, var gårdagens samråd med Iggesundsborna det första påtagliga steget framåt.

Den planerade produktionsökningen av massa och kartong kräver ett nytt tillstånd, och Iggesunds Bruk står inför en omprövning av hela verksamheten, enligt miljöbalken.

De utredningar som pågått hittills visar inga alarmerande framtidsutsikter. Luftkvaliten håller sig redan i dag inom miljökvalitetsnormerna, och med den nya sodapannan i drift ska såväl besvärande lukt som utsläpp av svaveldioxid minska.

Den planerade produktionsökningen kommer att leda till fler fällningar av järnvägsbommar, dels på grund av produktionsökningen i sig, dels för att fler transporter ska läggas på järnvägen. Det blir biltransporter av massaved och timmer dygnet runt, och följaktligen ökade störningar nattetid.

– Även vid renseriet blir det troligtvis verksamhet dygnet funt, men vi hoppas att det ska fungera, sade Åke Mattsson.

Antalet lastbilstransporter på Ölsundsvägen kommer att öka, men i gengäld finns det hopp om halverad trafik på den nuvarande E 4 genom Iggesunds samhälle.

Mer läsning

Annons