Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planprogram för framtida bostäder

/
  • Ett område mellan nya kyrkogården och Tunavägen utmed Hornån cirka 800 meter norr om centrala Hudiksvall kan i framtiden eventuellt bli villaområde.

I framtiden kan det bli bostäder i Överås norr om centrala Hudiksvall. Nu har plan- och bygglovkontoret tagit fram ett planprogram för området, det är ett första steg i riktning mot en eventuell bebyggelse.

Annons

I Hudiksvalls tätort finns få nya områden som är lämpliga för bostadsbebyggelse, samtidigt som det verkar finnas ett stort behov med tanke på att det står cirka 120 sökande i tomtkön, konstateras det i planprogrammet.

Ett område där man i framtiden skulle kunna bygga bostäder är Hornån/Överås, beläget cirka 800 meter norr om centrala Hudiksvall, mellan nya kyrkogården och Tunavägen.

Syftet med ett planprogram är att se om ett område överhuvudtaget är lämpligt för bebyggelse. Ann Berg (FP), ordförande för byggnadsnämnden i Hudiksvall, påpekar att det handlar om en förstudie och att det därför inte riktigt går att säga hur många bostäder det skulle kunna handla om.

– Det blir inga höghus i varje fall, utan radhus eller villor. Men jag vet inte exakt hur många det kan bli, eftersom det är en första koll, säger hon och fortsätter:

– Det är många som står i kö, så det är väl jättebra om man kan få lite fler tomter.

Även Olle Borgström (S), byggnadsnämndens 2:e vice ordförande, menar att området måstes undersökas närmare innan man definitivt kan ta ställning till Överås/Hornån som ett eventuellt framtida bostadsområde.

– Men det behövs boenden förhållandevis centralt, det är det folk vill ha, konstaterar han.

Fördelen med området är att det ligger nära centrum, affärer, gymnasieskola och attraktiva rekreationsmöjligheter, men samtidigt måste man ta hänsyn till olika saker, som djur- och växtlivet i och kring Hornån som rinner igenom området, enligt programförslaget.

En geoteknisk undersökning visar att större delar av området söder om Hornån är byggbara, medan större delar av åkermarken norr om Hornån bedöms som olämpliga. Totalt handlar det om cirka 4,8 hektar som bedöms vara byggbara.

Byggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde i tisdags att godkänna planförslaget, vilket innebär att programmet nu skickas ut på samrådsremiss. På så sätt kan berörda, som boende i området, andra förvaltningar och myndigheter, lämna sina synpunkter i ett tidigt skede. Synpunkterna kommer att sammanställas och sedan kommer ärendet tillbaka till nämnden.

Mer läsning

Annons