Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PCB-sanering väntar

/
  • Sanering i två steg väntar. Först bör PCB och annat miljöfarligt avfall tas bort. Sedan, efter att byggnaderna har rivits, ska marken saneras.Foto: Ulf Borin

Stora mängder av den miljögiftiga föreningen PCB har hittats i den verkstadshall som ska rivas på Kattvikskajen. Miljökontoret varnar för att ytterligare farligt avfall lär hittas när rivningsarbetet väl påbörjas.

Annons

Inför rivningen av ett bussgarage och en intilliggande verkstadshall på Kattvikskajen, har marken undersökts och inventerats på farliga avfall. Bland annat har oljeföroreningar och omkring 150 kilo polyklorerade bifenyler, PCB, hittats i den omkringliggande marken och i verkstadshallen.

– Det är mycket PCB och det är väldigt viktigt att det hamnar på rätt ställe, säger miljöskyddsinspektör Jonas Rasmusson vid Norrhälsinge miljökontor.

I ett yttrande över det rivningslov som ägaren, kommunens fastighetsavdelning vid tekniska förvaltningen, har ansökt om skriver miljöskyddskunniga på kommunen att sannolikheten för att ytterligare förorenade massor dyker upp under arbetets gång är stor. Miljökontorets bedömning är att det farliga avfallet bör tas bort innan rivningsarbetet påbörjas.

– Börjar man riva blir det en stor hög av grejer. Det är svårare att sortera ut i efterhand och då är det lätt att man missar sådant som borde ha plockats bort, säger Jonas Rasmussen.

Även stora mängder oljeföroreningar har hittats punktvis i lokalerna och på området, som spår av spill och utsläpp under årens lopp. En del kvicksilver har också hittats men det är olje- och PCB-saneringen som kommer att kosta pengar, enligt Jonas Rasmusson. Bara kostnaden för oljesaneringen beräknas uppgå till 1,25 miljoner kronor. Den kostnaden tillfaller Nobina, före detta Swebus, som tidigare hade sin verksamhet på fastigheten. All sanering av miljöfarligt avfall inne i byggnaderna kommer att bekostas av kommunen.

Enligt fastighetsavdelningens planering ska rivningsarbetet påbörjas i maj och avslutas i mitten av augusti. Att miljökontoret vill se en första sanering innan rivningen påbörjas ska inte försena arbetet, enligt fastighetschef Charlotta Butler.

Efter rivningen ska Nobina sanera marken under två månaders tid. Till den senare saneringen hör bland annat att gräva upp avlopps- och dräneringsledningar och ta bort oljeskadad jord.

Mer läsning

Annons