Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenighet om vatten i Lumpån

Vattnets väg i Lumpån, Delsbo, har vållat oenighet mellan ägarna av två fastigheter som gränsar till varandra. Det ena ägarparet hävdar att grannens kanal är orsak till att det rinner vatten in under huset, och kräver att kanalen ska rensas.

Annons

Tvisten rör sig runt en gammal kvarn i Lumpån, en kvarn som numera används som sommarbostad av det klagande paret. Uppströms kvarnen har det funnits en kanal, som numera är igenlagd.

Nedanför kvarnen finns en utloppskanal, som mynnar i ån runt 50 meter nedströms kvarnen. I denna kommer det in vatten, som enligt ägarna vållar skada på fastigheten: det läcker in vatten som underminerar deras fastighet. Idag pumpar de undan vattnet, för att huset inte ska blir förstört.

De hävdar att vattenflödet beror på att grannarna inte har rensat kanalen på sin mark, och inte heller släppt in någon annan för att rensa upp. De har också uppgett att grannar har byggt en fördämning, och att även fiskeområdet har genomfört åtgärder i ån, som har förvärrat situationen.

Grannen bör hur som helst vara med och betala rensning av kanalen, anser ägarna av kvarnhuset, som också har anlitat en advokat som ska bevaka deras intressen i vattentvisten. Den entreprenör som de har kontakt med har uppskattat kostnaden för att rensa kanalen till ungefär 11 000 kronor.

Ärendet har omsider hamnat hos länsstyrelsen, som har inspekterat platsen tillsammans med alla berörda. Grannarna som äger den kanal som tvisten gäller, förnekar att de har genomfört några vattenarbeten. Däremot, säger de, har de röjt sly utmed kanalen på sin fastighet.

Om kvarnhusets ägare vill rensa kanalen så är det fritt fram, har de förklarat för länsstyrelsen, men de tänker inte vara med och betala. Inte heller länsstyrelsen anser det vara rimligt att grannarna ska betala, och lämnar klagomålet utan åtgärd.

Mer läsning

Annons