Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturreservat för 12 miljoner kan ge milslånga fria vandringsvägar från Njutångersfjärden

Den står fortfarande och genererar elektricitet, Sofieholms kraftstation, men här är det tänkt att bli naturreservat med inriktning på vandrande fisk.  Det här är framför allt ett projekt inriktat på fisk och vattenmiljön. Vi vill återskapa kungsfåran, säger projektledare Johan Andreasson vid Hudiksvalls kommun.

Annons

Läs mer: Kulturhistorien vid Sofieholm ska undersökas

Ursprungligen var det tänkt att bli ett projekt på över 16,3 miljoner kronor men nu planeras det för en budget på 12 miljoner kronor. Det inkluderar inköp av fastigheten från Mittkraft AB, återställande av kungsfåran och ytterligare två fåror så att det på nytt blir ett litet delta vid kraftstationen.

Kraftstationen byggdes ursprungligen på en holme av häradshövding Fredrik Nyman och i början av 1800-talet fick platsen namn efter hans hustru Sofie. Initiativet till kraftverket kom från Axel Lehman på Holma Helsingland som ville ha elektricitet till linspinneriet i Forsa och fick det 1909 då stationen invigdes. Flera byar längs sträckan elektrifierades samtidigt.

Läs mer: Njutånger får historiska skyltar

I de 12 miljonerna för naturreservatet ingår också ett forskningsprojekt som är tänkt att ledas av Olle Calles vid Karlstads universitet. Han vill titta på fysiska och biologisk aspekter av att återställa vandringsvägar. Det är särskilt intressant att havsöring fortsatt att vandra uppströms Nianån trots att kraftverket funnits där sedan 1909.

– Det är jättespännande. Nianån är intressant ur ett europeiskt perspektiv, säger fiskekonsulent Johan Andreasson.

Läs mer: Oro för att kulturbyggnader förstörs genom naturreservat

Sofieholms naturreservat är tänkt att bli lika stort som kraftverksområdet och sträcka sig 350 meter uppströms från Njutångersfjärden. I dag används området för rekreation med vandringsvägar, någon eldplats och några båtbryggor.

– Vi vill ha ett naturreservat med så få förbud som möjligt. Området ska få komma till användning, säger Johan Andreasson.

På måndag och tisdag är det samrådsmöten och mer än hundra berörda markägare är inbjudna för att informera sig och framföra synpunkter. Att det blir så många markägare beror på att projektet också inkluderar regleringsdammarna i Nianfors som ligger en dryg mil uppströms Nianån.

Dammarna ska bort och vattendraget få en naturlig vattenföring. Fördelen för markägarna runt sjöarna, främst Stor-Nien, är att därmed minskar variationer i vattennivån som beräknas ligga runt 1,4 meter högre än dagens tillåtna lägstanivå.

– När strandlinjen inte förändras så mycket utvecklas biotopen och det är till fördel för fisken i sjön, säger Johan Andreasson.

Hur står det då till med livet under vattenytan i Nianån? Ja, under ett dussintal år har det gjorts fiskförbättrande åtgärder och det finns stor fisk i Nianån men fiskekonsulent Andreasson är inte nöjd med fiskreproduktionen.

Nu finns det bestånd av olika arter i olika avsnitt av vattendraget som alltså kan få fria vattenvägar från Njutångersfjärden upp till Lill-Nien i Nianfors. Inkluderas biflöden blir det flera mil vandringsvägar som öppnas upp för främst öring och sik.

Om markägarna inte har några större invändningar ska en ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att återställa kungsfåran. Det innebär att arbete kan påbörjas under 2017.

Mer läsning