Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöförening överklagar Medskog

Biltemas bygglov på Medskogs handelsområde överklagas av Hudiksvallsbygdens naturskyddsförening.

Annons

– Vi försöker bara göra vad vi kan för att vända utvecklingen i rätt riktning ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Magnus Andersson som är föreningens ordförande.

Läs mer: Politiker vill utreda Medskog

Bygglovet kommer inte i sak att ändras av överklaganden hävdade byggnadsnämndens ordförande efter sitt beslut. Olle Borgströms (S) argument bygger på att det bara är de som är sakägare som får överklaga. Som Biltemas tomt på Medskog är utformad är det exploatören Roph Invest som är sakägare tillsammans med hamburgerkedjan Max och OKQ8.

Kommunen håller fast vid den inställningen när de lämnar över överklagandet till länsstyrelsen. Inget av de argument som naturskyddsföreningen framför kan leda till att bygglovet måste omformas menar plan- och bygglovschef David Tornberg.

Läs mer: Bygglov beviljat för Biltema

Överklagandet bygger på att Biltema beviljats ett större bygglov än vad tomten medger. Byggnadsnämnden har därför i efterhand beviljat dem dispens motsvarande 14,5 procent av byggnadens yta. Det finns ett rättsfall där överskridandet var 16 procent och bygglovet upphävdes.

– Det är en av de saker som vi vill ha prövade, säger Magnus Andersson.

Naturskyddsföreningen är också missnöjd med hur exploatörerna följer sina åtaganden när de spränger bort natursten och inte följer strandskyddsregler vid Medskogsbäcken.

– Byggarealen är ett viktigt argument där extern handel försämrar förutsättningarna i centrum och det blir mer biltrafik när butiker i byarna tvingas stänga, säger Magnus Andersson.

Läs mer: Centrum och Medskog är Team Sportias alternativ

Men frågan är om föreningen verkligen är behörig at överklaga. Enligt miljöbalken har en miljöförening med visst antal medlemmar en möjlighet att ha synpunkter. Men det här är ett plan- och bygglovsärende enligt förvaltningslagen konstaterar Martin Coborn som är länsstyrelsens handläggare i ärendet.

– Då är det bara sakägare som får besvära sig. Vi kommer därför att kontakta föreningen så de får förklara på vilket sätt de är sakägare, säger Martin Coborn.

Länsstyrelsens målsättning är att handlägga överklaganden inom fyra månader. Om det visar sig att föreningens överklagande inte är giltigt så kan ett avgörande komma tidigare bedömer länsstyrelsens handläggare.

Från exploatören Rophs Invests sida konstaterar man att bygglovet är överklagat.

– Men jag har inga kommentarer till Naturskyddsföreningens överklagande, säger Robert Fredriksson.

Vad gäller Rophs eget handelshus framhåller Robert Fredriksson att förutom Rusta kommer det att finnas hyresgäster till resterande fyra butikslokaler.

– Vi bygger för att det ska bli fullt uthyrt. Men det är butikerna själva som måste få tillkännage vilka de är, säger Robert Fredriksson.

Mer läsning

Annons