Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen inte tillgänglig för alla

Kommunens arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar präglas av brist på planering, uppföljning, utvärdering och bemanning. Det framgår av den granskning som genomförts av revisorer vid PWC.

Annons

– Det är ett väntat resultat. Vi kunde ha gjort det här så mycket bättre. Jag hoppas att vi nu kan få fart på tillgänglighetsarbetet, säger omsorgsförvaltningens chef Pia Andersson.

Den granskning som utförts har begränsats till enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser. I revisionsrapporten konstateras det att uppmärksammande brister ännu inte har undanröjts, trots lagstiftningens krav på att de skulle ha åtgärdats senast 2010. Revisorernas bedömning är att arbetet inte heller kan förväntas vara utfört före utgången av år 2013.

Enligt granskningsrapporten bedöms inte tillgänglighetsarbetet ha varit ändamålsenligt. Därför har det heller inte lett till önskat resultat.

– Vi skulle behöva göra mycket mer. Det här är inte tillräckligt, säger Pia Andersson.

Hon förklarar att det kommer att krävas en omfattande samordning för att arbetet med tillgängligheten ska kunna bli riktigt bra.

– Om samhället skulle åtgärda alla avhjälpta hinder skulle det underlätta för många. Det här är sådant som omsorgen, tekniska förvaltningen och byggnadsnämnden måste jobba med gemensamt. Det innefattar också skolor, fritidsanläggningar och badhus. Vi behöver dessutom få till en samordning tillsammans med det övriga näringslivet. Det krävs stora insatser för att det ska klaras av, och väldigt stort engagemang, säger Pia Andersson.

Hon framhåller också att de har fått mycket hjälp av de intresseorganisationer som stöttat dem i det här arbetet.

– De ideella krafterna som finns och vår handikappansvarige har verkligen gjort ett jättebra jobb, säger hon.

Mer läsning

Annons