Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klartecken för överklagad hamn

Den nya småbåtshamnen vid Mal-Pers udde längs Skålbovägen får godkänt av länsstyrelsen. Närboende klagar på kommunen konfiskerar mark som tillhör deras samfällighet.

Annons

Ett viktigt inslag i den nya detaljplanen är att en del av markområdet vid stranden överlåts till två fastighetsägare, som därmed utökar sina strandnära tomter med sammanlagt 400 kvadratmeter till att bli strandtomter.

Därmed minskar det område vid Mal-Pers udde som är tillgängligt för allmänheten påpekar de klagande, bland annat Malvikens samfällighetsförening samt sex närboende.

Den blivande tomtmarken har "ockuperats" av de två husägarna utan åtgärder från kommunen sida anser de klagande. Dessutom påpekar de att ingen ekonomisk uppgörelse har träffats kring uddens nya användningsområden.

På udden finns idag bryggor och båtplatser men Hudiksvalls kommun vill anlägga en småbåtshamn med ett trettiotal båtplatser längs en flytbrygga.

Nya båtplatser kommer att leda till ökad trafik längs Skålbovägen och det är en väg som de boende i samfälligheten helt bekostar själva. Ökad trafik borde innebära kommunala väganslag anser samfällighetsföreningen.

Det rörliga friluftslivet försämras inte i någon större grad och området har inte särskilt stora naturvärden. Den avstyckade tomtmarken innebär heller inte stora olägenheter för de närboende enligt länsstyrelsen.

Det kommunala självstyret innebär att kommunen har stora befogenheter att bestämma hur mark ska användas. Det krävs starka skäl för att närboendes klagomål ska leda till att länsstyrelsen upphäver detaljplanen.

Mer läsning

Annons