Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kajens renovering är bara början på att utveckla Västra hamnen

/
  • Närmast vattnet i Västra hamnen ska det bli strandpromenad där den yttersta delen sänks för att öka närheten till havet.
  • Redan nästa höst kan arbete med att bygga om Kolkajen och Kattvikskajen inledas om alla tillstånd går igenom.
  • I upphandlingen ingår en ny cykelbro över Strömmingssundet. I ett separat projekt vill Trafikverket göra en ny järnvägsbro över kanalen.

För att undvika att det sätts en prisbild innan upphandlingen vill Hudiksvalls kommunledning inte beräkna hur dyrt det kommer att bli att renovera Kattvikskajen. Men det riktigt intressanta blir att fördela tomter i Västra hamnen.

Annons

– Vi jobbar efter tre parallella spår. Renoveringen av kajen, utformningen av området för olika användningsområden och att förhandla med intressenter som vill etablera sig på i Västra hamnen, säger planeringschef Bengt Gyllow.

Läs mer: Stationsnära lägen blir allt hetare

Om vi börjar med renoveringen av kajen, så är det en kaj byggd för sjöfart och stadsplanerarna vill ha en kaj anpassad för människor som rör sig i en ny stadsdel.

Det som ska byggas om sträcker sig närmare 15 meter in från havssidan och längs hela sträckan ska det bli en strandpromenad. Cirka tre meter närmast vattnet kan sänkas för att öka närheten till havet. Men gångvägen blir på nuvarande nivå för att fungera som en barriär mot eventuella klimatförändringar.

Hur många tiotals miljoner arbetet kommer att kosta beror en hel del på utformningen. I söder närmast Håstaholmen kan det bli en släntning med stenblock som tål erosion från havet. Delen upp till Strömmingssundet och Kolkajen tänker sig stadsplanerarna en kajkonstruktion.

Läs mer: Provgrävning av Kattvikskajen

I den kommande upphandlingen av renoveringen ska det också ingå en cykelbro över Strömmingssundet till den sidan där det i dag är restaurang. Förhoppningen är att renoveringen kan påbörjas efter nästa sommar om bygglov, vattendomar och upphandling inte överklagas.

Den andra parallellen är att lägga ut stadsdelar på området innanför kajen. Det sker genom en så kallad skelettdetaljplan. Där läggs gator ut, grönområden reserveras men det anges inte vad varje kvarter ska användas till som i en vanlig detaljplan.

Det tredje parallella arbetet blir därför att klura ut vad de olika kvarteren ska användas till, och det är en delikat uppgift. Det är viktigt att stadsplanerarna jobbar med markfördelning på ett öppet och förutsebart sätt så att alla intressenter kan göra en egen planering.

– Vi måste se vad marknadens behov är, vad vi önskar och vad som är realistiskt. Det är en spännande balansgång tycker jag, säger planeringschef Hans Gyllow.

Stadsplanerarnas strategi är att järnvägen och stationen blir kvar i nuvarande läge. Det anses öka intresset för att etablera sig i Västra hamnen. Det finns redan nu intressenter som är aktörer lokalt, regionalt eller nationellt.

Lär mer: Lyxigt med kontor som har havsutsikt

Bland intressenterna finns Åke Persson och Monitor AB som funderar på att bygga ett nytt huvudkontor med bostäder. Det kan bli en signaturbyggnad för området men det ska vägas mot andra intressenter vars etablering kan innebära viktiga funktioner för en ny stadsdel.

Det går heller inte att bortse från Hudiksvallsbostäders behov av att bygga lägenheter. Apropå signaturbyggnader, blir det dubbelspår genom Hudiksvall innebär det sannolikt att kulturhuset rivs. I så fall lockas nuvarande kommunledningen att bygga ett nytt kulturhus på Kattvikskajen.

Läs mer: Politiker vill riva kulturhuset för nytt dubbelspår

– Så vi måste ha den tanken i bakgrunden när vi planerar. Men det blir intressant att väga det mot projekt som ligger närmare i tid än ett nytt kulturhus, säger planeringschef Hans Gyllow.

Läs också: Profilbygget på Varvet

Mer läsning

Annons