Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jurist kritiserar beslut från Skolinspektionen

Den jurist som Hudiksvalls kommun har tagit hjälp av då Skolinspektionens två beslut överklagats, är kritisk till att myndigheten inte motiverat sitt beslut bättre.
- Skolinspektionen har bara plankat det som står i lagtexten, och det är inte många rader, säger Christer Hjert på företaget Kommunakuten.

Annons

I två femtonsidiga överklaganden utvecklar Hudiksvalls kommun sin talan mot Skolinspektionens beslut att godkänna två friskoleutbildningars ansökningar.

I första hand yrkar Hudiksvalls kommun på att förvaltningsrätten i Stockholm återvisar de två målen till Skolinspektionen för förnyad prövning. Kommunen ifrågasätter nämligen om Skolinspektionen överhuvudtaget har prövat kommunens argument, eftersom myndigheten i sitt beslut inte redogör för hur de kommit fram till att etableringarna inte skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i Hudiksvalls kommun.

Hudiksvalls kommun har tagit hjälp av företaget Kommunakuten, ett Stockholmsbaserat företag som erbjuder juridisk rådgivning med särskild inriktning mot offentlig sektor.

Företagets vd, Christer Hjert, tror inte att Förvaltningsrätten kommer att köpa förstahandsyrkandet, eftersom förvaltningslagens krav på beslutsmotivering gäller myndighetsutövning mot enskilda och inte mot det allmänna. Men han anser att Skolinspektionens motiveringar till besluten är "närmast löjeväckande" och därför är det viktigt att kritisera dem.

- Skolinspektionen har inte lämnat någon motivering alls, inte bedömt kommunens invändningar, utan bara slentrianmässigt plankat det som står i lagtexten. Det är rimligt att kräva att en myndighet för ett resonemang i en sådan här situation, säger Christer Hjert.

I andra hand yrkar kommunen på att Skolinspektionens beslut ändras, och ansökningarna avslås.

Om båda friskolorna startar och fyller de 615 platser som de beviljats tillstånd för, skulle kommunen behöva betala ut drygt 41 miljoner kronor varje år i avgifter till Hudik Friskoleutbildning och Norrskenets Friskola.

Genom att lägga ner fyra skolor beräknar kommunen att kunna spara drygt 31 miljoner kronor.

Trots nedläggningar kvarstår alltså 10 miljoner kronor i kostnader. Möjligheten att täcka kostnaden genom att föra över medel från andra verksamheter, såsom vård och omsorg, är begränsad enligt kommuntjänstemännen. Skattehöjning är inte heller rätt väg att gå, anser de, utan beloppet måste hämtas hem genom ytterligare besparingar inom den kommunala skolverksamheten.

Mer läsning

Annons