Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hudiksvalls kommunalråd: "Ingen idé höja skatten utan att först sänka kostnaderna"

/
  • Både glada och bistra miner när Hudiksvalls kommuns bokslut presenterades. Kommunalråden Majvor Westberg Jönsson (S) och Mikael Löthstam (S), kommunchef Bengt Friberg och ekonom Annika Lindfors.

Det gick bättre än väntat 2015 men det gick inte bra för Hudiksvalls kommun, sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Annons

Läs mer: Kommunernas bolagsvinst - 260 miljoner kronor på fem år

– Det är oroande att verksamheterna går back. Det måste vi komma till rätta med, säger kommunalrådet Majvor Westberg Jönsson (S).

Det preliminära bokslutet pekar på ett underskott på 20 miljoner kronor för 2015. De första prognoserna under förra året pekade på underskott runt det dubbla.

– Flera nämnder har varit framgångsrika med att hålla igen kostnaderna och balanspaketet har fyllt sin funktion, säger kommunalrådet Mikael Löthstam (S).

Läs mer: S + V: "Inga specifika satsningar för 2016"

Bland annat har lärandenämnden lyckats vända ett väntat underskott på 5 miljoner kronor till ett överskott på 5 miljoner kronor. I stort sett alla nämnder förutspådde underskott, men lyckades vända. Undantaget är social- och omsorgsnämnden som bedrivit verksamhet för 37 miljoner kronor mer än vad som fanns i nämndens budget.

Mikael Löthstam framhäver att tillväxten i Hudiksvall är god, att arbetslösheten minskar och företagen beskriver sin närmaste framtid som positiv. Det är också viktigt att fler människor bosätter sig i Hudiksvalls kommun för att öka den lokala efterfrågan på varor och tjänster samt öka kommunens skatteintäkter.

Läs mer: Centern oroar sig för skattehöjningar

– Därför är det viktigt att vi ser invandringen som en resurs, säger kommunchef Bengt Friberg.

En viktig förklaring till att underskottet inte blev större finns i finansiella posterna. Dels i försäkringspengarna från AFA, som delas ut för sista gången under 2015. Det blev 16 miljoner kronor. Finansförvaltningen som har hand om kommunens pengar från försäljningen av energiverket har också i uppdrag att vara försiktig. Det innebär att ta hem vinster när det går och flytta pengarna från aktier när börsen går ner.

Ett orostecken inför framtiden som ekonomen Annika Lindfors pekar ut är kommunens kostnader för pensionerna. Det är också svårt att beräkna när kostnaderna för äldreomsorgen når kulmen. Kommunen får allt fler äldre invånare varav många ska vårdas i hemmet.

En viktig satsning för framtiden blir därför att föryngra befolkningen och där är Kattvikskajens och den nya stadsdel som ska anläggas där viktig anser kommunalrådet Mikael Löthstam.

Det är för tidigt att tala om skattehöjning under 2017 tycker Mikael Löthstam även om det är tydligt att socialtjänsten och omsorgen kommer att få svårt att åstadkomma en budget i balans.

– Det är ingen idé att höja skatten om vi inte samtidigt sänker kostnaderna, säger Mikael Löthstam (S).

Från oppositionens sida betraktas bokslutet för 2015 som ett exempel på dåligt ledarskap. Signalerna om ökande kostnader för omsorgen fanns tidigt under året utan att kommunledningen reagerade framhåller Caroline Schmidt (C).

– Det är också dåligt ledarskap att ha dolt en post på oförutsedda utgifter som nämnderna hade behövt i sin verksamhet, säger Caroline Schmidt.

Hon anser att det är en riktig signal att balanspaketet kan hävas under våren.

– Det har varit helt fel att oroa hela organisationen när det bara är social- och omsorgsnämnden som går back, säger Caroline Schmidt.

Den här artikeln hade du kunnat få som pushnotis i din telefon. Ladda ner vår nya app här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Buti

Mer läsning

Annons